Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Drukowane wybryki graficzne bzdurki” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Grafikalia 2023

Miejski Ośrodek Kultury w Głownie zaprasza serdecznie dzieci i młodzież w wieku od 5 do lat 16 do udziału w ogólnopolskim konkursie grafiki artystycznej "GRAFIKALIA 2023". Uczestnikami konkursu mogą być podopiecznych pracowni plastycznych, placówek kulturalnych, oświatowych i wychowawczych uprawiających grafikę.
Jury oceni prace w następujących kategoriach wiekowych: do 5 lat, 6-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat,
14-16 lat.

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego GRAFIKALIA 2023Miejski Ośrodek Kultury w Głownie.

Temat prac konkursowych
„Drukowane wybryki, graficzne bzdurki”. Organizator zachęca do odważnej interpretacji tematu przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza pomysłów graficznych.

Technika wykonania prac:
Wszystkie techniki grafiki artystycznej tj. druku wklęsłego, płaskiego, wypukłego.

Format
Maksymalny dopuszczalny format prac netto tzn. wielkość odbitego obrazu nie może przekroczyć rozmiaru 100x70 cm. Dopuszcza się każdy format mniejszy, włączając miniaturę.

Terminy

Początek konkursu: 08.09.2023. Termin nadsyłania prac: 23.10.2023 / decyduje data wpływu do siedziby Organizatora
Wyniki Konkursu: 31.10.2023 - będą dostępne na stronie Organizatora
www.mok.glowno.pl

Prace na konkurs winny być opisane i zabezpieczone przed zniszczeniem
i zawierać kompletnie wypełniony Załącznik 1 / KARTA ZGŁOSZENIA, KLAUZULA
INFORMACYJNA / tego regulaminu / strona 3-4 /, które należy dostarczyć na poniższy adres:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. KOŚCIUSZKI 11/13
95-015 GŁOWNO


Organizator udziela dodatkowej informacji pod tel.: 42 719 11 43 bądź drogą poczty elektronicznej: konkurs@mok.glowno.pl

 

do pobrania:

Regulamin konkursu + załączniki - Drukowane wybryki graficzne bzdurki GRAFIKALIA 2023

 

wydarzenie 10G 2023

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31 października

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 5-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny