Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Drzewo genealogiczne „Portret Rodziny” – krakowski konkurs plastyczny

Kim byli moi przodkowie? Dowiedz się więcej o swojej rodzinie i przedstaw temat w formie drzewa genealogicznego. Organizatorem konkursu „Portret Rodziny” jest Centrum Młodzieży przy współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.

Wydarzenie jest częścią kampanii "Kraków stawia na rodzinę". Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych z Krakowa i powiatu krakowskiego.

Tematem pracy jest:„Portret rodziny” prezentowany w formie drzewa genealogicznego. Drzewo musi zawierać minimum dwa pokolenia wstecz. Ze  względu na  ochronę danych  osobowych  Organizatorzy konkursu będą  przyjmować  prace  spełniające  następujące warunki:  szkice  postaci zamiast zdjęć, podpisy tylko imienne bez nazwisk i pełnych dat urodzenia (tylko  rok),  stopień  pokrewieństwa.  Można  dodać  cechy  szczególne,  zainteresowania  czy  inne elementy opisu członków rodziny, aby wzbogacić treść projektu.

Konkurs  będzie  przebiegał  w trzech  kategoriach  wiekowych:
- przedszkola,
- klasy  0-3
- klasy  4-8

Na konkurs  można zgłaszać prace indywidualne   oraz   grupowe.  Mile  widziane  będą  prace  rodzinne  z wykorzystaniem zdolności plastycznych wszystkich członków rodziny.

Technika wykonania prac dowolna plastyczna. Format prac od A4 do A2

Prace na konkurs należy zgłaszać mailowo, w terminie do 20 maja 2021 roku, na adres: adranka@cmjordan.krakow.pl

Prace muszą być opisane w sposób podany w regulaminie (imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres, opiekun, telefon kontaktowy, e-mail).

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Portret Rodziny regulamin-2021

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2021 r.

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 3-14 lat (dopuszczalny udział całych rodzin)

Region: Kraków i powiat krakowski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy