Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Dzieci Chirurgom, Chirurdzy Dzieciom” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych (klasy 0-3)

Towarzystwo Chirurgów Polskich zaprasza uczniów szkół podstawowych, klasy 0-3, do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym.

CELE KONKURSU:

Promowanie pozytywnego wizerunku chirurgia;
Zachęcanie uczniów do poznawania zawodu chirurga;
Uświadamianie jak ważna jest praca chirurgów;
Popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych, zwłaszcza minimalnie inwazyjnych metod leczenia;
Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych;
Kształtowanie wrażliwości plastycznej uczniów.

Na konkurs można zgłaszać prace wykonane indywidualnie i zespołowo. Każdy uczestnik konkursu może brać udział w wykonaniu tylko jednej pracy.

Technika wykonania prac: techniki płaskie plastyczne, umożliwiające skanowanie pracy - rysunek, malarstwo, grafika
Format prac A4

Pracę należy zeskanować i przesłać drogą mailową na adres: zgloszenia(at)chirurdzy-dzieciom.pl

Termin nadsyłania prac na konkurs: 15 marca 2020 r.

Pliki powinny być opisane w sposób określony regulaminem, gwarantujący anonimowość pracy. Prace na konkurs zgłasza szkoła. Można przesłać dowolną ilość prac, nie większą jednak niż ogólna liczba uczniów w klasach 0-3.

 

 

do pobrania ze strony organizatora:

Regulamin


Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy


Załącznik 2 - Lista uczestników konkursu w szkole


Załącznik 3 - Rewers pracy plastycznej


 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2020

Nagrody: nagrody, wyróżnienia

Przedział wiekowy: klasy 0-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy