Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Ele-Mele, ptasie trele!” – Ogólnopolski konkurs plastyczno-dźwiękowy dla uczniów szkół podstawowych

Akwarium Gdyńskie zaprasza dzieci z klas 1-6 szkół podstawowych do udziału w konkursie muzyczno-plastycznym.

Zadanie konkursowe związane jest z wiosną i z przyrodą. Pierwszym zadaniem dziecka jest wypatrzenie dowolnego ptaka, z okna mieszkania lub na spacerze, ale przy uwzględnieniu obowiązujących obostrzeń. Ptaka należy narysować, określić do jakiego gatunku należy, a na koniec część muzyczna: uczestnik konkursu powinien nagrać swój śpiew, naśladujący oryginalne ptasie trele, nie dłuższy niż 15 sekund (tu koniecznie trzeba wesprzeć się nagraniami z internetu).

Technika wykonania pracy plastycznej
- rysunek lub malarstwo
- format A4, kartka z bloku technicznego, orientacja pozioma

Pracę należy sfotografować (układ horyzontalny - poziom, w dobrej jakości i przy dobrym oświetleniu, plik jpg) i wraz z nagraniem i wymaganymi regulaminem danymi dostarczyć do Organizatora konkursu. Cały komplet załączników należy przesłać na adres e-mail: ptasietrele@mir.gdynia.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Ele-Mele, ptasie trele!”. Decyduje data i godzina wpływu na w/w. adres e-mail.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

Kategoria 1: uczniowie klas   I,  II, III szkoły podstawowej
Kategoria 2: uczniowie klas IV, V, VI szkoły podstawowej

Nagrody:
- w każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna i dwa wyróżnienia. Nagroda główna to voucher do Akwarium Gdyńskiego tj. bezpłatny wstęp dla zwycięzcy i rodzica/opiekuna oraz nagroda rzeczowa, natomiast autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.

Udział w Konkursie wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna wg Załącznika nr 1 do Regulaminu.

 

do pobrania ze strony Organizatora:
Regulamin
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 5 czerwca

Nagrody: nagrody rzeczowe, wyróżnienia

Przedział wiekowy: 7-12 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny