Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Historyczne kominy” ogólnopolski konkurs fotograficzny dla młodzieży

Tematem przewodnim konkursu są historyczne kominy – pozostałości dawnych czasów, gdy dym, sadza i inne zanieczyszczenia powietrza były w naszym otoczeniu wszechobecne. Czasów, gdy szkodliwe substancje wydobywały się nie tylko z kominów naszych domów i domków, ale również z kominów licznych fabryk i fabryczek, z kotłowni rozmaitych budynków użyteczności publicznej (szkół, szpitali, domów wypoczynkowych), z kominów pralni i piekarni, z kominów parowozów… Czasów, gdy spalanie węgla i drewna było podstawowym źródłem energii do ogrzewania budynków czy przygotowywania ciepłej wody, do zasilania maszyn parowych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych…


Takie przypomnienie minionych czasów, gdy dym i zanieczyszczenia powietrza były w naszym otoczeniu wszechobecne, stanowi dobrą perspektywę dla oceny warunków panujących dziś – tego, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i ile pracy jeszcze przed nami.


Tak więc zapraszamy Was do poszukania i sfotografowania tych obiektów, do zapoznania się z ich historią i do refleksji nad dawnymi czasami dymu, węgla i sadzy. A może gdzieś taki historyczny komin wciąż dymi? Może ten problem nie wszędzie zniknął? To też warto udokumentować i opisać.


Prace zgłaszane na konkurs będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA WIEKOWA – klasy 7 – 8 szkoły podstawowej
II KATEGORIA WIEKOWA – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Warunki techniczne:

Na konkurs można zgłaszać fotografię lub cykl fotografii, obejmujący do pięciu fotografii, przedstawiający historyczny komin, czyli taki, który powstał przed rokiem 1989

Praca musi być opatrzona tytułem oraz zawierać opis przedstawionego obiektu

Fotografie należy przesłać obowiązkowo w formie odbitek matowych czarno-białych lub kolorowych, na papierze fotograficznym o wymiarach od 15/21 do 20/30

Zdjęcia nie mogą być oprawione ani podklejone, należy też dostarczyć obowiązkowo wersje elektroniczne zdjęć, drogą mailową (e-mail: mappingair@uwr.edu.pl)
Wersje elektroniczne zdjęć należy wysyłać zapisane w formacie JPG bez kompresji, PNG lub TIFF; minimalna rozdzielczość obrazu: 2480x1772px (1772x2480px), maksymalna wielkość pliku: 25 MB

Prace konkursowe razem z załącznikami (i z dopiskiem Historyczne kominy) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Uniwersytet Wrocławski
Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery
ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Katarzyna Rutkowska tel. kom. +48 697 333 630, e-mail: mappingair@uwr.edu.pl.

Szczegóły konkursu: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2021/09/uwaga-konkurs-historyczne-kominy-konkurs-fotograficzny/do pobrania ze strony Organizatora konkursu:


Regulamin konkursu

Załącznik do wypełnienia osoby niepełnoletnie

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.11.2021

Nagrody: rzeczowe: smartwache, gimbale, plecaki

Przedział wiekowy: 13-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny