Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Ogólnopolski Konkurs Batiku „W mojej głowie, w mojej wyobraźni” – Zamość 2020

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy dom Kultury w Zamościu. Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych (od klasy 3 w górę), ponadpodstawowych, studentów, wychowanków placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno -Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami.
Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria - uczniowie szkół podstawowych (klasy 3 - 5)
II kategoria - uczniowie szkół podstawowych (klasy 6 - 8)
III kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych
IV kategoria - studenci do 25 roku życia
V kategoria - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją
i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami (bez limitu wiekowego)

Tematyka konkursu:

Wszystko co mieści się w mojej głowie i mojej wyobraźni.

Zasady konkursu:

-        autor może nadesłać jedną pracę  formatu nie mniejszego niż A - 3
-        prace nie mogą być oprawione
-        od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników
-        technika: batik na płótnie
-        każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając imię i nazwisko autora, wiek, kategorię, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy
-        wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK

Termin i adres nadsyłania prac: 

W związku z sytuacją pandemii jaka obecnie panuje, termin przyjmowania prac upływa 29 września 2020 r.
Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: Konkurs - „W mojej głowie, w mojej wyobraźni” do 29 maja 2020 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22 - 400 Zamość, ul. Kamienna 20 (tel. 84 638 44 46).

Wraz z pracą należy przesłać kartę zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku, dostępne na stronie Organizatora konkursu.

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: rzeczowe, wyróżnienia

Przedział wiekowy: 10-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny