Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS CERAMICZNY IM. LESZKA DUTKI

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS CERAMICZNY IM. LESZKA DUTKI

Organizatorami pierwszej edycji ceramicznych zmagań są Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków i Muzeum Miasta Jaworzna. Ponieważ sam patron naszego konkursu był umysłem renesansu i parał się wieloma dziedzinami sztuk pięknych, pozwalamy sobie na drobną fantazję dzieląc konkurs na dwie kategorie: ceramika artystyczna (rzeźba) i ceramika użytkowa.A zatem młodzi adepci ceramiki DO DZIEŁA czekamy na wasze prace.

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
szkoły podstawowe: klasy IV – VI,
szkoły podstawowe: klasy VII –VIII,
szkoły ponadpodstawowe- młodzież ucząca się do 20 roku życia.

Technika wykonania prac: ceramika (artystyczna lub użytkowa).

Ceramika artystyczna-rzeźba lub ceramika użytkowa - naczynia. Materiałem dominującym ma być glina utrwalona w wysokiej temperaturze ponad 1000 C. Podczas realizacji prac użytkowych powinny one spełniać swoją funkcję i należy je pokryć  glazurą przeznaczoną do celów spożywczych. Dopuszcza się pozostałe materiały tj, tkanina, kamień, drewno, szkło.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pacę w dowolnie wybranej przez siebie kategorii. Każda placówka może zgłosić do udziału maksymalnie pięć prac. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace będą kwalifikowane do konkursu pod względem poprawności i staranności wykonania.

Zgłoszenia na konkurs za pośrednictwem placówek: szkoły, placówki pozaszkolne, domy kultury
Ostateczny termin zgłaszania prac na konkurs: 27 listopada 2023 roku
Zasięg konkursu: ogólnopolski

Wypalone i podpisane prace wraz z kartami zgłoszeniowymi oraz zgodami na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków, ul. Inwalidów Wojennych 2, 43- 600 Jaworzno  z dopiskiem: Konkurs ceramiczny.

Przewidziane nagrody w konkursie finansowe: Grad Prix: 800 zł, Dwie kategorie ceramika artystyczna i ceramika użytkowa w poszczególnych grupach wiekowych: I miejsce: 400 zł, II miejsce: 300 zł, III miejsce: 200 zł

BIURO KONKURSOWE:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków
Inwalidów Wojennych 2
43-600 Jaworzno
32 762-92-20
Koordynator konkursu i opiekun wystawy: Małgorzata Wosik, malgorzata.wosik@mdk.jaworzno.edu.pl, tel.:691-172-909

 

do pobrania:

Konkurs ceramiczny 2023 Jaworzno

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS CERAMICZNY IM. LDUDKI KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Plakat konkurs ceramiczny poprawion
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: podana w późniejszym terminie

Nagrody: finansowe

Przedział wiekowy: 10-20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny