Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Ogólnopolski konkurs literacki, muzyczny i plastyczny o Kazimierzu Wielkim

Szkoła Podstawowa nr 30 im Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VIII ze szkół podstawowych w całym kraju do udziału w V MIĘDZYSZKOLNYM i I OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE O KAZIMIERZU WIELKIM pod patronatem STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO oraz FUNDACJI REPATRIA – KULTURA I SZTUKA.

Konkurs ma na celu przybliżenie postaci króla Kazimierza Wielkiego, rozwijanie szacunku do tradycji narodowych i patriotycznych oraz rozbudzanie postaw twórczych wśród dzieci i młodzieży. Organizowany jest w 4 kategoriach:
- kategorii literackiej,
-kategorii muzycznej,
-kategorii plastycznej,
-kategorii grafika komputerowa.

Kategoria literacka:
•    forma: praca twórcza w wybranej formie prozatorskiej lub dramatycznej
•    treść:  umiejscowienie akcji utworu w jednym z miejsc w Polsce związanych z postacią Kazimierza Wielkiego
•    plik z tekstem: max. 4 strony A4, wielkość czcionki 12
•    jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę
•    szkoła może zgłosić do 5 prac
•   pliki zawierające prace oraz pliki ze skanem zgłoszenia i  oświadczenia (załącznik) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kazik.30.lublin@gmail.com  zapisując w tytule wiadomości „V Międzyszkolny i I Ogólnopolski Konkurs Literacki o Kazimierzu Wielkim” do 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu pracy do organizatora).


Kategoria muzyczna – piosenka o Królu Kazimierzu Wielkim:
•    stworzenie tekstu o Kazimierzu Wielkim lub wykorzystanie już istniejącego (podanie tytułu i autora);
•    skomponowanie linii melodycznej / muzyki (czas utworu co najmniej 1’30);
•    wykonanie utworu a capella lub z akompaniamentem własnym na dowolnie wybranym instrumencie / instrumentach;
•    nagranie utworu w formie audio.
•    szkoła może zgłosić do 5 prac;
•    autorem pracy może być jeden uczeń lub zespół liczący nie więcej niż 8 osób;
•    nagranie prac zapisane w formacie MP3, WMA, WAV opisane zgodnie ze schematem: imię, nazwisko, wiek, szkoła wraz ze skanem zgłoszenia, oświadczenia (załączniki) i tytułem wiadomości „V MIĘDZYSZKOLNY i I OGÓLNOPOLSKI KONKURS O KAZIMIERZU WIELKIM - KATEGORIA MUZYCZNA” należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2021 roku (decyduje data wpływu pracy do organizatora) na wybrany adres mailowy: Aleksandra Krzyżanowska:  krzyzanowska.muzyka.sp30@o2.pl


Kategoria plastyczna "Karykatura Kazimierza Wielkiego czyli portret króla w krzywym zwierciadle"
•    jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę
•    szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac.
•    technika wykonania prac: pastel olejny, malarstwo, grafika (oprócz komputerowej), collage
•    format prac: A3
•    skany prac plastycznych wraz ze skanami zgłoszenia i oświadczenia (załączniki) i tytułem wiadomości: „PORTRET KRÓLA…” należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2021 roku na adres e-mail: kazik.30.lublin@gmail.com  (decyduje data wpływu pracy do organizatora)


Kategoria grafika komputerowa - "Król Kazimierz Wielki w oczach dziecka"
•    prace muszą być wykonane samodzielnie przez ucznia w programie graficznym Paint
•    format prac A4
•    prace powinny być zapisane w formacie*.jpg lub *.png zgodnie ze schematem: imie_nazwisko_wiek_szkoła
•    jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę
•    szkoła może przesłać nieograniczoną liczbę prac
•    prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6, klasy 7-8
•    prace w wersji elektronicznej wraz ze skanem zgłoszenia i oświadczeniem (załączniki) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kazik.30.lublin@gmail.com w temacie wpisując „V MIĘDZYSZKOLNEGO i I OGÓLNOPOLSKI KONKURS O KAZIMIERZU WIELKIM - KATEGORIA - GRAFIKA KOMPUTEROWA” w terminie do 30 kwietnia 2021 roku (decyduje data wpływu pracy do organizatora).


Szczegółowe regulaminy konkursu dla każdej kategorii znajdują się
na stronie Organizatora konkursu oraz są do pobrania poniżej. W razie pytań zapraszamy do kontaktu e-mail z organizatorami: kazik.30.lublin@gmail.com

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin konkursu o Kazimierzu Wielkim - kategoria literacka

Regulamin konkursu o Kazimierzu Wielkim - kategoria muzyczna

Regulamin konkursu o Kazimierzu Wielkim - kategoria grafika komputerowa

Regulamin konkursu o Kazimierzu Wielkim - kategoria plastyczna

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy