Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny ”Piszę, Ilustruję i Wydaję – Moja Książka w Drodze do Nobla”

Od Organizatorów:

Konkurs, zainspirowany Nagrodą Nobla dla Olgi Tokarczuk i Herty Müller, polegający
na stworzeniu przez dzieci swojej oryginalnej książki, w naszym zamyśle, ma być ciekawą
przygodą, zachętą do eksperymentowania z tekstem i/lub obrazem, doświadczeniem bycia
twórcą-autorem, literackim kombinatorem, a nie jedynie odbiorcą literatury. Liczymy na to,
że książki będą miały zaskakującą formę i ciekawy temat, treść. Mogą składać się z samych
rysunków lub tekstu i ilustracji.

Konkurs może być pretekstem dla nauczycieli do przedstawienia uczniom twórczości
polskich lingwistów, twórczości literackiej nietypowej B.S. Johnsona, Zenona Fajfera, Herty
Müller czy twórcy tzw. poezji konkretnej, np. Stanisława Dróżdża.
Termin zakończenia projektu zbiega się w czasie z terminem obchodzenia Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia). Będzie on okazją do przybliżenia dzieciom tej
tematyki, ale przede wszystkim okazją do świętowania wydania swojej pierwszej
samodzielnej książki.

Czym dla Ciebie jest książka? Jak według Ciebie może wyglądać? Czy każda książka
powinna składać się z okładki i prostokątnych stron wypełnionych tekstem
z ilustracjami? Co by było, gdyby książki nie mogły być prostokątne? Jaką formę by
wtedy przybrały? A gdyby książka wydawała dźwięki, albo dała się „oglądać”
z zamkniętymi oczami? Jak wyglądałaby książka, która nie ma kolejno
ponumerowanych stron? Czy można stworzyć książkę bez tekstu i ilustracji? Pomyśl
o swojej książce. Spróbuj znaleźć jej temat i poszukaj dla niej niepowtarzalną formę…

Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, a także
artystycznych oraz do podopiecznych pracowni w placówkach kulturalno-oświatowych, do 19 roku życia. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych w dwóch kategoriach: „obraz” oraz „tekst i obraz (ilustracja)”.

Osoby niepełnosprawne będą oceniane razem z innymi uczestnikami, jednak prosimy o podanie informacji o niepełnosprawności przy nazwisku na opisie pracy.

Zadanie konkursowe: przygotowanie książek według podanych kategorii konkursowych; „obraz” lub „tekst i obraz (ilustracja”).
KATEGORIA „OBRAZ” - wykonanie książki wykorzystującej obraz o tematyce dowolnej
KATEGORIA „TEKST I OBRAZ (ILUSTRACJA)” - wykonanie książki wykorzystującej
tekst i obraz o tematyce dowolnej

Forma książki – dowolna, tradycyjna lub eksperymentalna, z wyłączeniem książek
na nośnikach multimedialnych
Wielkość dowolna, dla książek tradycyjnych min. 4 strony + okładka
Materia dowolna, techniki dowolne, w tym grafika komputerowa
Wymagany tytuł książki

Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę wykonana przez jednego autora, organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych.

Do każdej książki należy trwale dołączyć wydrukowane na komputerze poniższe
informacje:
- tytuł książki
- imię i nazwisko autora, wiek autora
- nazwa, adres, e-mail i telefon placówki lub osoby prywatnej
- imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna prawnego (w przypadku prac zgłaszanych
indywidualnie).
Jeśli prace na konkurs zgłasza placówka oświatowa to do przesłanych książek należy dołączyć listę uczestników z podanym wiekiem, nazwiskami nauczycieli oraz danymi placówki (nazwa, adres pocztowy, mailowy, telefon).

Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na przeniesienie własności
na Organizatora konkursu, w tym zgodę na wykorzystanie prac lub ich fragmentów
do realizacji konkursu, zgodę na publikację wizerunku laureatów oraz upublicznienie
danych osobowych uczestników konkursu związanych z realizacją przedsięwzięcia.
Nadesłane do Organizatora prace przechodzą na jego własność i nie podlegają
zwrotowi.

UWAGA - w związku z epidemią koronawirusa nastąpiły zmiany terminów przyjmowania prac na konkursu na następujące:
- 6.11.2020 – planowany termin dostarczenia prac
- 14.11.2020 - planowany termin finału konkursu (sobota, g.16.00)
Pozostałe informacje znajdujące się w regulaminie nadal obowiązują.

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC (osobiście lub pocztą): nowy termin: 6 listopada 2020 roku (wcześniejszy: 8 maja 2020) na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ul. St. Leszczyńskiego 42
85-137 Bydgoszcz

z dopiskiem: „Konkurs literacko-plastyczny – Moja Książka”

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I OTWARCIA WYSTAWY POKONKURSOWEJ
16 maja 2020 (sobota), godz. 1600
MDK Nr 2, sala nr 2
godz. 1600 – podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy

 

do pobrania ze strony organizatora:

REGULAMIN

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 14 listopada

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: do 19 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny