Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „KOCI ŚWIAT”

Koci Świat to cała gama charakterów, osobowości, indywidualności. Są Koty nieśmiałe, ostrożne, lękliwe, są Koty odważne, pewne siebie i ufne… Są Koty pięknie zaopiekowane, kochane, przytulane i głaskane, ale tuż obok, może bardzo niedaleko, są Koty bezdomne, głodne, chore, czekające na Twój przyjazny gest. Pamiętajcie o wszystkich Kocurach, bądźcie odpowiedzialni i pomagajcie – zawsze, gdy tylko możecie!

Pokażcie nam jakie Koty znacie i kochacie, o jakich marzycie, jakie wspominacie, jakie tulą się do Was w snach…

Z ogromną niecierpliwością czekamy na Wasze prace!!!

Cele konkursu:

 • inspirowanie do pracy twórczej,

 • rozbudzanie zainteresowania kocią naturą,

 • uwrażliwianie na los bezdomnych, porzuconych zwierząt,

 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.


Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, średnich, placówek oświatowo – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, DPS-ów, domów kultury, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz wszystkich zainteresowanych osób.

Prace zostaną ocenione w 4 kategoriach wiekowych:

 • 9-12 lat

 • 13-16 lat

 • 16-19 lat

 • powyżej 19 lat


Warunki uczestnictwa:.

 • Wszystkie prace powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu.

 • Nie przyjmujemy prac grupowych.

 • Każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac.

 • Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 2

 • Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi autora (w przypadku prac przestrzennych również należy przymocować/przywiązać np. przy pomocy sznureczka metryczkę).

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

 • Prace nagrodzone oraz wyróżnione, a także lista laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Ośrodka oraz stronie Facebook.

 • Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich w celach promocyjnych ( np. w prasie, telewizji, na stronach internetowych, wydawnictwach drukowanych czy elektronicznych).

 • Zgłaszając swoją pracę do Konkursu, każdy z uczestników wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie jej na wskazany przez Organizatora cel charytatywny – wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt (np. zakup karmy dla kociaków).

 • Każdy uczestnik jest zobligowany do przesłania zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) – tekst oświadczenia w załączeniu do regulaminu konkursu (strona 4, 5, 6).


Technika i format prac:

 • Technika dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, ceramika, collage itp.)

 • Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A-4 i nie większy niż A-3.


Prace przestrzenne np. rzeźba : maksymalna wielkość 50 × 50cm

 • PRACE PRZEKRACZAJĄCE DOZWOLONY FORMAT ORAZ WYKONANE W TECHNIKACH NIETRWAŁYCH (np. wyklejane kaszą, makaronem, plasteliną) NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE JURY.


Metryczka

Na odwrocie pracy plastycznej oraz przy pracy przestrzennej np. ceramicznej należy umieścić kartę informacyjną (metryczkę) z następującymi danymi autora:

 • Imię i nazwisko autora pracy

 • Wiek

 • Nazwę i adres placówki  oraz  numer  telefonu, email

 • Imię i nazwisko instruktora, pod którego kierunkiem pracę wykonano.


Kryteria oceny prac:

 • Estetyka wykonania prac, oryginalność i zaangażowanie.

 • Zgodność z tematem konkursu.

 • Samodzielność wykonania prac.


 Terminarz:

W konkursie obowiązują następujące terminy:

 • do 23 kwietnia 2021r. – termin nadsyłania prac konkursowych (liczy się data stempla pocztowego).

 • od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2021r. – obrady Jury konkursowego

 • od 30 kwietnia do 7 maja 2021r. – powiadomienie Laureatów o wynikach Konkursu

 • do 21 maja 2021r. – przesłanie dyplomów oraz nagród Laureatom Konkursu.


Prace należy składać osobiście w Ośrodku lub przesyłać na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Św. Franciszka z Asyżu w Kęble
Kębło 7
24 – 160 Wąwolnica


(z dopiskiem konkurs „KOCI ŚWIAT” )

 Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Informacja o wynikach Konkursu/lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora http://soswkeblo.pl/ , dodatkowo zdobywcy nagród i wyróżnień zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej.

 • W związku z sytuacją epidemiologiczno-sanitarną Organizator nie przewiduje uroczystości wręczenia nagród Laureatom na terenie Ośrodka, zastrzega sobie również możliwość zorganizowania wystawy wyłącznie w formie publikacji na stronie internetowej SOSW.


Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.

Wszelkie pytania odnośnie Konkursu prosimy kierować do: p. Renaty Kruk  tel. 605 681 708

 

do pobrania:

"KOCI ŚWIAT" I EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO - regulamin i zgody

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.04-07.05.2021

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: od 9 roku życia (bez górnego limitu wieku)

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki