Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Ogólnopolski Turniej Tańca Online “Chyże nóżki”

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie. W konkursie mogą brać udział soliści, duety oraz formacje od 8 osób. Uczestnicy konkursu będą oceniani w grupach wiekowych, wyszczególnionych w regulaminie konkursu. Jeden tancerz może zaprezentować TYLKO jedną solówkę oraz być uczestnikiem jednego duetu i jednej formacji.

Konkurs przeprowadzany jest online, uczestnicy przesyłają nagrania z zapisem swoich występów.

Instrukcja wysyłania wideo:

Termin wysyłania filmików WETRASNFEREM do  9 kwietnia 2021 r.
Film musi nagrany w tym roku szkolnym (2020/2021)
Niedozwolone jest używanie rzeczy zmieniających właściwości podłoża (trampoliny,     materace, itp.).
Nagranie trzeba wykonać w sali tanecznej.
Filmik MUSI być nagrany w poziomie.
Nie może być w tle sylwetek osób mogących mieć prawa autorskie do swojego wizerunku.
Prezentacje we wszystkich kategoriach muszą być nagrane bez montażu, jedno ujęcie (bez cięć). Dozwolone jest używanie rekwizytów oraz wykonywanie elementów akrobatycznych      z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Przez cały czas prezentacji muszą być widoczne całe sylwetki tancerzy. W prezentacji zespołów na początku lub na końcu nagrania, musi być widoczny cały zespół.

Udział w konkursie jest płatny - opłata startowa w wysokości 25zł/os. bez względu na ilość konkurencji, w jakiej tancerz startuje (solo, duet, formacja lub tylko duet etc.)  musi zostać wniesiona do dnia 09 kwietnia 2021 r. na konto podane w regulaminie konkursu.

Kryteria oceny:
- technika i dobór muzyki
- opracowanie choreograficzne
- ogólny wyraz artystyczny

 

do pobrania ze strony Organizatora regulamin:

I OTT CHYŻE NÓŻKI

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: dzieci i młodzież

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy