Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ILUSTRATOREM” Konkurs plastyczny dla uczniów ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ILUSTRATOREM”
DLA UCZNIÓW ZE SPEKTRUM AUTYZMU, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA
Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI
I PRAW AUTORSKICH.

Temat konkursu: tematem konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranej baśni, legendy, opowiadania lub innego utworu literackiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera ze szkół podstawowych,
• konkurs ma charakter indywidualny (prace grupowe nie będą oceniane),
• każda praca powinna zawierać etykietę z imieniem i nazwiskiem uczestnika, jego wiek, klasę i nazwę szkoły, tytuł utworu, do której ilustracja została wykonana oraz dane opiekuna zgłaszającego,
• organizator wymaga zgody podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów.
Grupy wiekowe:
• klasy 1- 3,
• klasy 4 - 6,
• klasy 7 – 8.

Technika wykonania pracy:
• tematyka dowolna związana z wybraną pozycją książkową,
• technika plastyczna płaska z wykluczeniem materiałów sypkich,
• format pracy A - 3 lub A - 4

Ocenie podlegać będą:
• pomysłowość i kreatywność,
• oryginalność pracy,
• estetyka wykonania.

Terminy:
• prace można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły, do klas dla dzieci z autyzmem lub wysłać na adres organizatora (z dopiskiem KONKURS „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ILUSTRATOREM”) w terminie do dnia 24 maja 2024 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane (liczy się data stempla pocztowego).

Szkoła Podstawowa nr 18
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Podmiejska 9a
62 – 800 Kalisz

• wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31.05.2024 r. na stronie internetowej organizatora https://www.sp18.kalisz.pl/ oraz na stronie FB klas dla dzieci ze spektrum autyzmu https://www.facebook.com/autyzmkalisz/ Szkoła Podstawowa nr 18, oddział dla Dzieci z Autyzmem

Informacje ogólne:
• na każdego uczestnika przypada jedna karta zgłoszeniowa,
• praca nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych,
• zwycięzcy zostaną wyłonieni przez powołane jury,
• dla zwycięzców przewidziano nagrody,
• nagrody będę do odbioru przez opiekuna w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu mogą także zostać dostarczone bezpośrednio do szkoły lub przesłane pod wskazany adres,
• wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie jego pracy na stronie szkoły i stronie FB organizatora.

 

 

do pobrania:

metryczka pracy

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31.05.2024

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny