Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS „CYFROWA JESIEŃ”

REGULAMIN
II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 


„CYFROWA JESIEŃ” 


Organizator 


Przedszkole Miejskie nr 66, ul. Grażyny 34, 93-309 Łódź 

E-mail: pm66konkursy@gmail.com 

Cele konkursu 

Celem głównym konkursu plastycznego pod hasłem „CYFROWA JESIEŃ” jest rozwijanie umiejętności z zakresu korzystania z zasobów TIK. Kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami; kształtowanie umiejętności obsługi programem Paint (lub innym znanym dziecku); kształtowanie aktywności twórczej; kształtowanie poczucia estetyki.

Warunki uczestnictwa 

 1. Konkurs jest skierowany dla dzieci w wieku przedszkolnym 5-6-letnich uczęszczających do przedszkola oraz kształcących się w edukacji domowej.

 2. Każde dziecko, które zdecyduje się na udział w konkursie zgłasza maksymalnie 1 pracę.

 3. Tematyka prac dotyczy wykonania pracy cyfrowej zawierającej elementy zgodne z tytułem konkursu - „CYFROWA JESIEŃ”. 

 4. Narzędzie graficzne: Paint (lub inne znane dziecku)

 5. Technika pracy: malarstwo cyfrowe

 6. Format pracy cyfrowej: 29,71 x 20,90 (centymetry) / 11,70 x 8,23 (cale) / 1123 x 790 (piksele)

 7. Każda praca powinna posiadać Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1

 8. Prace oraz wypełniony formularz należy przesłać do 30 września 2022 r. do organizatorów konkursu - z dopiskiem “Konkurs - Cyfrowa Jesień” na adres e-mailowy: 


pm66konkursy@gmail.com
 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku.

 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób biorących w nim udział. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.


Ogłoszenie wyników konkursu 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 7 października 2022 r. Informacja o jego wyniku zostanie zamieszczona na stronie przedszkola: http://www.przedszkole66.net - w zakładce “Wydarzenia”. 

Uwagi dodatkowe 

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.


 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 07/10/22 r.

Nagrody: Dyplomy i podziękowania do samodzielnego wydrukowania

Przedział wiekowy: 5-6-latki

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny