Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, organizują II Ogólnopolski Konkurs  „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą.


Motto konkursu – cytat Ignacego Jana Paderewskiego:
"Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć
można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych
innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest
bezwzględnie pewne."

Ten jeden konkurs zawiera w sobie aż 9 dyscyplin, wśród których uczniowie mogą nie tylko odnaleźć tę, która rozbudzi ich zainteresowanie lub spotka się z ich oczekiwaniami, ale także przystąpić do kilku, a nawet, co jest oczekiwane, do wszystkich, aby jak najbardziej zbliżyć się do fenomenu Mistrza.

Dyscypliny w ramach konkursu:

 • „Pianista” – Ignacy Jan Paderewski wzorem dla pianistów wirtuozów i pianistów amatorów.
  – praca konkursowa to prezentacja artystyczna solowych utworów
  fortepianowych kompozytora, wybranych spośród dzieł wymienionych w załączniku
  nr 1 do regulaminu. Zaleca się, aby utwory wykonywać z pamięci. Dokładne wymagania czasowe i rozpiska poszczególnych etapów konkursu w regulaminie

 • „Muzykolog” – Ignacy Jan Paderewski kompozytorem utworów docenianych przez melomanów i muzykologów.
  – praca konkursowa to wyniki testu ze znajomości utworów i ich analizy.

 • „Historyk” – Ignacy Jan Paderewski postacią intrygującą i interesującą pod względem historycznym, politycznym, jako mąż stanu i filantrop.
  - na uczestników tej kategorii konkursu czeka test ze znajomości faktów biograficznych, działalności politycznej, dyplomatycznej, jako męża stanu i filantropa

 • „Dziennikarz” – Ignacy Jan Paderewski – źródłem inspiracji dziennikarskich/ pisarskich/literackich.
  - praca konkursowa to praca twórcza na wybrany temat (lista tematów jest
  dostępna na platformie internetowej po zalogowaniu się na konto uczestnika)

 • „Poeta” – Ignacy Jan Paderewski – źródłem weny poetyckiej.
  - praca  liryczna/poetycka  inspirowana sylwetką, postawą, działalnością, twórczością, czy życiem Ignacego Jana Paderewskiego

 • „Kreator sztuki” – Ignacy Jan Paderewski natchnieniem dla malarzy, rzeźbiarzy, twórców plakatu i komiksu.
  – wizualne dzieło artystyczne w wybranej dziedzinie:
  ‒ w kategorii wiekowej „Primus”, z podziałem na 2 grupy:
  o uczniowie klas I-IV: obrazu lub rysunku,
  o uczniowie klas V-VIII: komiksu,
  ‒ w kategorii wiekowej „Altus” do wyboru:
  o plakatu,
  o rzeźby,
  wykonane w wyniku inspiracji  sylwetką,  postawą,  działalnością,  twórczością,
  czy  życiem  Ignacego  Jana  Paderewskiego.

 • „Badacz-Analityk” – Ignacy Jan Paderewski źródłem danych do badań i analiz.
  Praca i zadania na wybrany temat (lista tematów i opis zadań dostępne są  na  platformie  internetowej  po zalogowaniu się na konto uczestnika)

 • „Grand Prix” – Ignacy Jan Paderewski przykładem wszechstronnego sukcesu.

 • „Wybitna szkoła” – Ignacy Jan Paderewski patronem.


 

Do wyższego poziomu zakwalifikowani zostają uczestnicy, którzy osiągną wymaganą ocenę
jury, a w testach określoną liczbę punktów.

 

Ogłoszenie konkursu – 18 listopada 2021 r. odbywa się w dniu rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 21 stycznia 2022 r.
Ogłoszenie ostatecznych wyników w dyscyplinach II, III, IV, V, VI, VII odbędą się do 10 maja 2022 r. (nie dotyczy dyscyplin: I, VIII i IX).
Ogłoszenie ostatecznych wyników w dyscyplinach I, VIII i IX odbędzie się podczas gali wręczenia nagród.

Pula nagród wynosi  co najmniej 25 000 zł. Organizatorzy przewidzieli również nagrody dla nauczycieli przygotowujących najlepszych uczniów.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
Termin zgłoszeń do 21 stycznia 2022 r.

 

Osoba do kontaktu:
Rafał Renz
Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu
„Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”
tel. +48 780 386057
e-mail: Paderewski@ko.poznan.pl

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin konkursu

załącznik nr 1 do Regulaminu - Wykaz utworów (dyscyplina I II)

załącznik nr 2 do Regulaminu Lista lektur (dyscyplina III Historyk)

załacznik nr 3 do Regulaminu - Obowiązek RODO

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki