Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolski konkurs malarski dla dzieci i młodzieży „PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA” Gdynia 2021

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zaprasza dzieci i młodzież z całej Polski do udziału w konkursie malarskim. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników w wieku 5-20 lat. Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież działająca w przedszkolach, szkołach, świetlicach, klubach, placówkach kultury, placówkach wychowawczych i innych, Organizator umożliwia też  zgłoszenia indywidualne.

Temat konkursu: Podróż dookoła świata
Technika wykonania prac: malarstwo
Format prac: A3

Na odwrocie pracy konkursowej należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną–wzór znajduje się na końcu regulaminu.

Udział w konkursie jest płatny, opłata wpisowa w wysokości: 15 zł za każdego uczestnika. Opłatę na poczet akredytacji należy wpłacać na konto Młodzieżowego Domu Kultury, o numerze: 46 1440 1026 0000 0000 1253 0625 tytułem:
a) w przypadku zgłoszeń indywidualnych: akredytacja „PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA 2021” oraz imię i nazwisko autora,
b) w przypadku zgłoszeń przez placówkę: akredytacja „PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA 2021” oraz liczba uczestników i nazwa placówki.
Wpłaty należy dokonać do dnia 16.04.2021 r.

Pracę konkursową, wypełnioną kartę zgłoszenia oraz potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej należy przesłać do 16 kwietnia 2021 roku na adres Organizatora konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2
81-265 Gdynia

tel./fax: (58) 698 86 18
e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl

 

do pobrania:

Regulamin, karta zgłoszenia

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18 maja 2021

Nagrody: nagrody i dyplomy

Przedział wiekowy: 5-20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny