Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Bohaterowie czeskich bajek

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku
zaprasza do udziału w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. „Bohaterowie czeskich bajek”

REGULAMIN
Cele konkursu:
• przybliżenie uczestnikom tradycji czeskich bajek i kreskówek,
• poznawanie kultury państwa sąsiadującego z Polską w ramach integracji europejskiej,
• kształtowanie postaw twórczych oraz kreatywności,
• pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni dzieci,
• rozwój umiejętności plastycznych.

▶Tematyka prac: postacie z czeskich bajek, kreskówek i wieczorynek. WYMYŚL WŁASNĄ HISTORIĘ, CO POSTAĆ ROBI.

▶ Nie kopiuj z Internetu lub książki. !!!!!!! Np. Krecik, Pat i Mat zwiedzają moje miasto; Makowa Panienka nad morzem, itp.
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, świetlic szkolnych.
▶ Kategorie wiekowe:
• 7 – 8 lat,
• 9 – 10 lat.
▶ Termin wpłynięcia prac: środa, 26 luty 2020 r. do godz. 17.00. !!!!!!!!!
Format – A4, forma płaska, jednolita, bez elementów naklejanych.
▶ Kryteria oceniania:
• samodzielność wykonania pracy,
• estetyka wykonania pracy,
• oryginalność plastycznej wypowiedzi.

▶ Ogłoszenie wyników – 4 marca 2020 r. – drogą mailową, na stronie szkoły i fanpageu szkoły na Facebooku.

▶Nagrody oraz dyplomy dla laureatów i wyróżnionych z każdej kategorii wiekowej. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom - zaświadczenie o uczestnictwie w konkursie (drogą mailową); nauczyciel prowadzący otrzyma podziękowanie za przygotowanie ucznia do konkursu (drogą mailową).

▶ Do każdej pracy należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA (prosimy delikatnie przykleić z tyłu pracy):
• imię, nazwisko, wiek ucznia,
• nazwę szkoły, e-mail szkoły, nr. tel., miejscowość,
• imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego ucznia, kontakt (e-mail/ nr. tel.)
Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres:
SP nr 8 im. Przyjaciół Ziemi, ul. Marcina Dragana 2, 80-807 Gdańsk. Z DOPISKIEM „KONKURS czeskich bajek”
Prace zniszczone, wysłane po terminie lub zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę.
Nagrody:
• I - III miejsce - tytuł laureata,
• IV – VI miejsce – wyróżnienie.
Postanowienia końcowe:
Komisja:
• zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród (przyznanie nagród ex aequo),
• postanowienia komisji konkursowej są ostateczne,
• prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora konkursu,
• organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

▶LINK do REGULAMINU - dokumenty do druku.

https://drive.google.com/open?id=1P7pCZgK_U8WRGgj2-USc30ikQHI0JRQW
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: SP nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 4. 03. 2020

Nagrody: Rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-10 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny