Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży – KRÓLEWSKA GRA SZACHY

MDK Śródmieście we Wrocławiu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-25 lat do udziału w konkursie plastycznym. Temat konkursu: Królewska Gra - Szachy.

Kilka uwag o konkursie od organizatorów:
„Szachy są jak ocean, gdzie się mrówka napije i słoń wykąpie“ - przysłowie hinduskie

Organizatorzy oczekują prac, przedstawiających przy pomocy środków plastycznych MAGIĘ „KRÓLEWSKIEJ GRY“, której historia sięga prawie 2000 lat. Wystawa pokonkursowa składająca się z prac nagrodzonych i wyróżnionych towarzyszyć będzie obchodom 40-lecia Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Szachowego działającego w MDK „Śródmieście“ we Wrocławiu. Natchnieniem dla Was podczas tworzenia prac plastycznych o szachowej tematyce może być Interaktywny Podręcznik Szachowy Roberta Korpalskiego: http://serwer1311891.home.pl/epodrecznik/, https://szachydzieciom.pl/ do którego nadesłane na konkurs prace plastyczne będą miały okazję dołączyć. Do dzieła!

Technika: Proponowane formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, rzeźba, relief (np. szkło, ceramika, drewno, tektura, drut), techniki własne
Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30 X 30 X 30 cm

Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) – tekst oświadczenia stanowi część regulaminu konkursu, link do pobrania poniżej.

Prace na konkurs należy nadsyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres:

MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5.

tel. (71) 798 67 44; email: sekretariat@mdksr.wroc.pl

Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na niżej podane konto:
MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312
NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW
TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY „ZIEMIA JEST JEDNA“
Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.
Szkoła, placówka zakwalifikowana do wystawy otrzyma od organizatorów dyplom za udział w wystawie pokonkursowej i promocję sztuki dziecięcej. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii.

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin konkursu: KRÓLEWSKA GRA SZACHY 2021

 

 

szachy small

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2021

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 4-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny