Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „PALETA WYOBRAŹNI”

Organizatorami konkursu są Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach oraz  Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 13 lat - uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów szkół podstawowych.

Tematyka prac: dowolna
Technika wykonania prac: wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej umożliwiającej ekspozycję w antyramach (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, grafika, z wyłączeniem grafiki komputerowej i malarstwa na szkle). Uwaga: prace z użyciem kasz i materiałów nietrwałych nie będą przyjmowane.
Format prac: dowolny, górna granica 50 x 70 cm

Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne i wykonane samodzielnie, prace zbiorowe nie będą przyjmowane.

Na konkurs należy przesyłać prace nieoprawione, płasko zapakowane – nie w rolkach.
Organizatorzy proszą o spis uczestników konkursu z danej placówki wraz z adresem instytucji i adresem e-mail.

Każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym:
IMIĘ I NAZWISKO autora pracy
WIEK
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (opiekuna artystycznego)
ADRES PLACÓWKI (adres z kodem, telefon, e-mail)

Kryteria oceny prac: twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka i samodzielność wykonania prac.

Termin nadsyłania prac: 21 czerwca 2021 (decyduje data stempla pocztowego)
na adres:

PAŁAC MŁODZIEŻY
UL. MIKOŁOWSKA 26
40-066 KATOWICE

z dopiskiem „PALETA WYOBRAŹNI”

Wybrane prace o najwyższej jakości artystycznej zostaną włączone do Kolekcji Sztuki Dziecka tworzonej przez Pałac Młodzieży w Katowicach.

 

 

do pobrania:

Paleta-wyobraźni-2021-regulamin

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-13 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny