Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolski konkurs plastyczny „KSIĄŻKA PIĘKNIE ZILUSTROWANA”

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni. Konkurs przeznaczony jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat (dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół, świetlic, klubów, placówek kultury, placówek wychowawczych i innych, oraz zgłoszenia indywidualne).
Ze względu na sytuację epidemiczną termin nadsyłania prac został wydłużony do 30.05.2021

Zadanie konkursowe:

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Atlas Smoków”. Zadaniem jest zaprojektowanie strony lub dwóch sąsiadujących stron (czyli rozkładówki) takiego atlasu. Spróbujcie stworzyć niepowtarzalnego, smoczego bohatera, nadajcie mu imię , pokażcie gdzie mieszka, co lubi jeść , jak wygląda jego potomstwo. Może będziecie chcieli zamieścić fragment mapy, albo pokazać smoczy pazur w powiększeniu, a może cały smoczy, prastary ród. Na Waszej pracy, oprócz rysunków, mogą oczywiście znaleźć się krótkie opisy.Zastanówcie się jak przejrzyście i ciekawie zaprojektować stronę książki!

Technika i forma prac:
prace w technice płaskiej - malarstwo, rysunek, grafika, collage, wszelkie techniki mieszane (z wykluczeniem prac z plasteliny i materiałów sypkich, oraz prac węglem)
format prac: A3

Na odwrocie pracy konkursowej należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną –wzór znajduje się na końcu regulaminu.

Udział w konkursie jest płatny, opłata wpisowa wynosi 15 zł za każdego uczestnika. Opłatę na poczet akredytacji należy wpłacać na konto Młodzieżowego Domu Kultury, o numerze: 46 1440 1026 0000 0000 1253 0625 tytułem:
a)w przypadku zgłoszeń indywidualnych: akredytacja „Książka pięknie zilustrowana 2021” oraz imię i nazwisko autora,
b)w przypadku zgłoszeń przez placówkę: akredytacja „Książka pięknie zilustrowana 2021” oraz liczba uczestników i nazwa placówki.
Wpłaty należy dokonać do dnia 30 maja 2021 roku (wcześniejszy termin: 10.05.2021 r.)

Warunkiem udziału w konkursie jest:
- przesłanie prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia” wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty za udział w konkursie drogą elektroniczną na adres: konkursy@mdk.gdynia.pl lub fax-em pod numer: tel./fax: (58) 698 86 18, 698 63 02 wew. 25 w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2021 roku (wcześniejszy termin: 10.05.2021 r.)

- przesłanie na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia lub dostarczenie do recepcji MDK (od poniedziałku do piątku w godz.10.00-19.00) pracy konkursowej; prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia” oraz zgód i oświadczeń dot. danych osobowych i wizerunku, podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika (zgody i oświadczenia znajdują się na końcu karty zgłoszenia);
- potwierdzenia dokonanej wpłaty na rzecz akredytacji za udział w konkursie z dopiskiem „Książka pięknie zilustrowana 2021”w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2021 r.

Kryteria oceny prac: pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka, wyczucie kompozycyjne.

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
- 5-8 lat
- 9-12 lat- 13-15 lat

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIA

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 5-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny