Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolski konkurs plastyczny „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, wykonana dowolną techniką,  przedstawiająca zabytek w najbliższym otoczeniu uczestnika.

Warto pokazać innym mijane po drodze ślady lokalnej historii. Niektóre z nich są piękne, majestatyczne, wyniosłe i widoczne z daleka a inne  skromne, ukryte pośród zieleni. Jedne zadbane i tętniące życiem a inne opuszczone i powoli odchodzące w zapomnienie.

Głównym celem tego wydarzenia jest zainteresowanie uczestników historią, kulturą i krajobrazem lokalnej ojczyzny.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Uczestnicy mogą przygotowywać prace w ramach zajęć w szkołach, instytucjach kulturalno-oświatowych lub indywidualnie w domu. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

Warunki techniczne:
Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Format prac -A 3.
Prac konkursowych nie należy oprawiać.Prace nadesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie i nie zgłoszone wcześniej na żadne inne konkursy. Organizator prosi o pisemne potwierdzenie tego faktu przez opiekunów uczestników konkursu.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone w grudniu 2020 r. i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum w kopalni soli od stycznia 2021.

Prace należy przesłać do 30 listopada 2020r. na adres:

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Dział Edukacji
ul. Daniłowicza 12
32–020 Wieliczka

z dopiskiem„Konkurs plastyczny”

 

do pobrania ze strony organizatora:

Regulamin konkursu

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: grudzień 2020

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 6-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny