Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Portret Kawalera Orderu Uśmiechu”

1. CEL KONKURSU
- Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojej twórczości.
- Rozwijanie kreatywności uczniów.
- Zdobywanie informacji na temat Kawalerów Orderu Uśmiechu.
- Szerzenie wiedzy o Orderze Uśmiechu.
- Rozwój talentów artystycznych.
- Prezentowanie sylwetek Kawalerów Orderu Uśmiechu.

2. ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rudzie Śląskiej

3. ZADANIE KONKURSOWE

Zadaniem konkursowym jest stworzenie portretu wybranego przez ucznia Kawalera Orderu Uśmiechu.

4. KATEGORIE WIEKOWE

Kategoria1: klasy I – IV
Kategoria 2: klasy V- VIII

5. PRACE KONKURSOWE

- Technika: dowolna;
- Forma: płaska;
- Format: A4, A3;

- Na odwrocie pracy należy zamieścić wypełnioną metryczkę (zał.1);

- Do pracy należy załączyć zgodę (zał.2);

- Nadsyłając pracę na konkurs opiekun prawny autora pracy zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na zamieszczenie przez organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz danych szkoły;

- Praca konkursowa przechodzi na własność organizatora;

- Ocenie podlegać będzie estetyka wykonanych prac, zgodność z tematem, walory artystyczne.

6. TERMIN

Prace konkursowe należy dostarczyć lub nadesłać w terminie do 29 maja 2024r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej
ul. Główna 40, 41-711 Ruda Śląska

z dopiskiem konkurs plastyczny.

7. WYNIKI

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 07.06.2024r.
- O wynikach konkursu poinformujemy na stronie internetowej szkoły:
https://sp14ruda.edupage.org/

-Wysyłka nagród nastąpi do 11.06.2023r.

8. KOORDYNATORZY KONKURSU

Patrycja Puchała, Agnieszka Giczewska, Iwona Głos

 

 

do pobrania:

regulamin konkursu, metryczka, zgoda


 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 7.06.

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny