Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI – WEDŁUG WIERSZA J. KORCZAKA Prawa Dziecka”

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI - WEDŁUG WIERSZA J. KORCZAKA Prawa Dziecka"

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku- Zdroju serdecznie zaprasza uczniów do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt: „PRAWA DZIECKA OCZAMI  DZIECI – na podstawie wiersza Janusza Korczaka „Prawa Dziecka’
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I- VIII Szkół Podstawowych całej Polski

Format pracy: A-3

Technika dowolna: malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny.

Praca powinna zawierać werset wiersza mówiący o prawie dziecka, do którego wykonano pracę plastyczną.

Każda praca musi mieć na odwrocie przyklejoną metryczkę (imię i nazwisko ucznia, wiek i klasa, szkoła, adres szkoły, telefon, e-mail, nazwisko i imię opiekuna)oraz  zgodę rodziców.

Termin składania prac do 5 października 2021 r. na adres:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
ul. 2 Lutego 3
74-510 Trzcińsko-Zdrój

Z dopiskiem II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Prawa Dziecka oczami dzieci”

Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I – uczniowie klas I – II
Kategoria II – uczniowie klas III – IV
Kategoria III – uczniowie klas V –VI
Kategoria IV – uczniowie klas VII - VIII


Ogłoszenie wyników nastąpi 15 października 2021 r. r. na stronie internetowej organizatora.
https://sptrzcinskozdroj.edupage.org/

 

 

Regulamin konkursu
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku - Zdroju

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15 października 2021 r.

Nagrody: dyplom i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy I - VIII

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny