Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Ch. Andersena w Radomiu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”
Mamy zaszczyt zaprosić młodych twórców do udziału w konkursie, którego ideą jest popularyzacja i upamiętnienie twórczości baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.
Liczymy na Was, Waszą kreatywność i wyobraźnię. Do dzieła!
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Zadanie konkursowe: wykonanie pracy plastycznej będącej ilustracją dowolnego fragmentu jednej z baśni Andersena.

Technika wykonania pracy:
rysunek – ołówek, kredki ołówkowe, pastele suche lub tłuste, węgiel,
malarstwo – plakatówka, akryl, akwarela, olej, tempera, gwasze,
grafika warsztatowa – monotypia, linoryt,
grafika komputerowa,
collage.
Uwaga! Prace z materiałami nietrwałymi i sypkimi: ryż, kasza, cukier, plastelina nie będą przyjmowane.

Format pracy – A - 5,  A - 4,  A - 3.

Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy (prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu). Maksymalna ilość prac z jednej placówki – 5.

Każda praca powinna być czytelnie podpisana wg wzoru:
-Imię i nazwisko autora:
-Wiek autora:
-Adres placówki:
-Telefon/e-mail placówki:
-Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:

Prace należy przesłać do 04 marca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Hansa Christiana Andersena
ul. Batalionów Chłopskich 16
26-600 Radom

Z dopiskiem:  Konkurs „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana  Andersena”

Rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora www.psp2.radom.pl wraz z  otwarciem wystawy pokonkursowej w formie prezentacji multimedialnej w dniu 04 kwietnia 2022r.  Nagrody i wyróżnienia zostaną wysłane pocztą.

 

 

do pobrania:

regulamin, karta zgłoszeniowa, zgody
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 04/04/2022

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 7-15

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny