Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolskieg Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży „Oddaj krew – ratuj życie”

Stowarzyszenie Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie organizuje drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Oddaj krew - ratuj życie".

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i ma na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei honorowego oddawania krwi.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu w formacie A4, wykonanego dowolną techniką rysunkową lub malarską z wyraźnie umieszczonym hasłem nawiązującym do idei honorowego krwiodawstwa. Praca musi być wykonana samodzielnie przez autora.

Prace do konkursu może zgłosić szkoła, Kluby Honorowych Dawców Krwi, rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika i pełnoletni uczestnicy. Ilość prac zgłaszanych przez Klub lub szkoły dowolna, jeden uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.


Konkurs przeprowadzany będzie w trzech kategoriach wiekowych:
Uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej
Uczniowie klas V - VIII szkoły podstawowej
Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Kryteria oceny prac:
Zgodność pracy z tematem, jasny przekaz promujący krwiodawstwo
Oryginalność/kreatywność
Walory artystyczne, m. in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 20 marca 2023 roku.

Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja”
Jeziory 5, 21-400 Łuków


z dopiskiem II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Oddaj krew - ratuj życie”

Wszystkie zapytania można kierować do koordynatora konkursu Agnieszki Domańskiej
e-mail: hdk.ostoja.lukow@gmail.com telefon: 506 484 116

 

 

do pobrania:

Regulamin i formularz zgłoszeniowy II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Oddaj krew - ratuj życie


 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny