Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Międzyszkolne spotkanie z poezją krajów niemieckojęzycznych

Konkurs skierowany jest do uczniów od klas czwartych do ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Rywalizacja konkursowa odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:

  1. Uczniowie klas od czwartej do szóstej szkoły podstawowej.

  2. Uczniowie klas od siódmej do ósmej szkoły podstawowej.

  3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych.


Szkołę zgłoszoną do konkursu reprezentuje maksymalnie po dwóch „przedstawicieli”. Jako „przedstawicieli” rozumie się ucznia lub grupę recytatorską złożoną maksymalnie z 4 osób. Każdy uczestnik, każda grupa recytatorska przygotowuje po jednym utworze, np. ballada, wiersz. Grupa recytatorska może przedstawić utwór z podziałem na role. Obowiązuje strój galowy (elegancki). Jeśli strój kostiumowy odzwierciedla nastrój utworu, jest on również dopuszczalny. Pragniemy jednak zaznaczyć, że sam strój nie ma wpływu na ocenę konkursową występu. W celu stworzenia odpowiedniego nastroju proponuje się przygotowanie oprawy artystycznej (podkład muzyczny, rekwizyty, itp.). Sprzęt audio (laptop, komputer, projektor, ekran, nagłośnienie) zapewnia organizator po uprzednim zgłoszeniu na karcie zgłoszeniowej wymagań sprzętowych.

Zakres tematyczny obejmuje utwory poetów krajów niemieckojęzycznych. Każdy uczestnik, grupa recytatorska przygotowuje jeden utwór.

Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniach 15 - 16.03.2023 r. w budynku Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej i Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. bł. o. A. Pankiewicza 15 w Łodzi. Rozpoczęcie recytacji o godz. 10.00 zgodnie z ustalonym harmonogramem wystąpień. Uczestników prosimy o zgłoszenie się 15 min. przed planowanym rozpoczęciem konkursu.

ZGŁOSZENIA (wypełnione i podpisane załączniki 1 i 2) prosimy kierować do 06.03.2023 r. do koordynatora konkursu mgr Agnieszki Gruszczyńskiej na adres email: konkursy.bernardyni@gmail.com o tytule: zgłoszenie na konkurs „Spotkanie z poezją krajów niemieckojęzycznych”.

 

do pobrania:

regulamin poezja niemiecka 2023

Załacznik 1 - konkurs recytatorski 2023

zalacznik 2 RODO

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15-16.03.2023

Nagrody: Przewiduje się przyznanie nagród za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej. O przyznaniu nagród decyduje jury. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom. Opiekunowie otrzymają podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu.

Przedział wiekowy: 11-19 lat

Region: województwo łódzkie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy