Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Ogólnopolski Konkurs Aforystyczny dla dzieci i młodzieży

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach oraz Miejski Dom Kultury „Południe”, filia nr 1 w Katowicach – Piotrowicach

zapraszają do udziału

w III Ogólnopolskim Konkursie Aforystycznym dla dzieci i młodzieży

MÓJ PATRIOTYZM, MOJA OJCZYZNA

Motywem przewodnim III edycji konkursu są polscy żołnierze spod Monte Cassino jako wzór niezłomnej postawy w obliczy przeciwności losu.

CELE KONKURSU

- Zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy twórczej.
- Promowanie młodych talentów literackich.
- Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
- Pielęgnowanie pamięci o polskich żołnierzach biorących udział w bitwie o Monte Cassino w 1944 roku.

REGULAMIN KONKURSU

  1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy IV – VI i VII – VIII oraz szkół średnich z terenu Polski i z zagranicy (osoby z polskim obywatelstwem).  1. Każdy uczestnik tworzy zdanie (nie musi to być zdanie pojedyncze:) na temat szeroko pojętego patriotyzmu i ojczyzny, uwzględniając motyw przewodni III edycji konkursu. Wypowiedź powinna mieć charakter aforyzmu.


Aforyzm to inaczej sentencja, złota myśl, która formułuje w błyskotliwej formie ogólne spostrzeżenie, myśl filozoficzną, moralną.
źródło: spj.pl

Liczymy na prace, które będą
- szczerą wypowiedzią na temat szeroko pojętego patriotyzmu i ojczyzny,
- w sposób ciekawy (metaforyczny) odnosić się do niezłomnej postawy polskich żołnierzy, biorących udział w Bitwie o Monte Cassino,

Jeśli uczestnik, tworząc swój autorski aforyzm, zainspirował się innym tekstem kulturowym lub historycznym, należy podać dokładne źródło tej inspiracji.

  1. Uczestnik może przysłać na konkurs JEDEN lub DWA aforyzmy. Nadesłanie pracy/prac jest równoznaczne z faktem, że zgłaszający nie narusza praw autorskich osób trzecich.  1. Prace należy wysłać do 10 maja 2021 roku drogą elektroniczną na adres: sp32k_ce@poczta.onet.pl – pisząc w tytule „Konkurs Aforystyczny”.  1. Każda praca powinna być podpisana godłem (słowem lub wyrażeniem, które jest umownym znakiem autora). Do prac – w jednym dokumencie – należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, telefon kontaktowy opiekuna prawnego lub nauczyciela (ew. adres elektroniczny); imię i nazwisko nauczyciela.  1. Ochrona danych osobowych – Udział w Konkursie Aforystycznym, organizowanym przez MDK „Południe” oraz SP nr 32 w Katowicach, wymaga rejestracji uczestników, czyli podania: imienia i nazwiska ucznia, klasy, nazwy szkoły, telefonu kontaktowego opiekuna prawnego lub nauczyciela (ew. adresu elektronicznego); imienia i nazwiska nauczyciela. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane te przetwarzamy w celach organizacyjnych – jest to niezbędne do wykonania umowy. Dane usuwamy niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Podane dane osobowe nie będą przetrzymywane dłużej niż to jest konieczne i wynika z celu, którego dotyczy zgoda. Administratorem danych jest: SP nr 32 z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobańskiego 86 oraz Miejski Dom Kultury „Południe” z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeleńskiego 83. Inspektorem Ochrony Danych w MDK „Południe” w Katowicach jest Błażej Roguz (blazej.roguz@mdkpoludnie.com). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych w Miejskim Domu Kultury „Południe” znajdziesz na stronie www.mdkpoludnie.com.  1. W skład jury Konkursu wejdą m. in. nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 32 oraz pracownicy Miejskiego Domu Kultury „Południe” w Katowicach.  1. Ze względu na pandemię COVID 19 ogłoszenie wyników nastąpi jedynie na stronach internetowych organizatorów do 31 maja 2021 roku.  1. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, a ich nauczyciele dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.


 

 

do pobrania:

regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31.05.2021

Nagrody: Nagrody książkowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 10 - 15 lat

Region: ogólnopolski, międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny