Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”Konkurs ma na celu pokazanie oczami dziecka najpiękniejszych skojarzeń, doświadczeń ciepła i pokoju, jakie budzą się na słowo rodzina. To powierzone dzieciom zadanie jest zaproszeniem do refleksji nad wartością rodziny, a także podkreśleniem znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego. Konkurs umożliwia także dzieciom zaprezentowanie swoich możliwości twórczych, przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

Do uczestnictwa Organizatorzy zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I‑III szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy plastycznej, będącej twórczą interpretacją tytułu konkursu. Może ona zostać wykonana dowolną techniką i być dowolnego formatu.

Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz uczestnictwa.
Termin nadsyłania prac na konkurs: do 30 kwietnia 2021 roku (decyduje data dotarcia pracy do Organizatora konkursu)

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
ul. Krowoderska 24/1
31–142 Kraków

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Na początku była miłość –moja rodzina”.

Rozstrzygnięcie konkursu i publikacja listy laureatów nastąpi na stronie internetowej konkursu 1 czerwca 2021 r.

 

Do pobrania ze strony Organizatora:

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: przedszkola oraz klasy 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny