Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Paleta wyobraźni” 2022

Pałac Młodzieży w Katowicach zaprasza dzieci w wieku od 4 do 13 lat – uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym "Paleta wyobraźni".

Tematyka prac: dowolna

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna płaska, umożliwiająca ekspozycję w antyramach (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, grafika) z wyłączeniem grafiki komputerowej i malarstwa na szkle i blejtramach. Prace z użyciem kasz i materiałów nietrwałych nie będą przyjmowane.
Format prac: nie większy niż 50x70 cm

Organizatorzy proszą o przesłanie prac nieoprawionych, płasko zapakowanych – nie w rolkach.

Kryteria oceny prac: twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka i samodzielność wykonania prac.

Wybrane prace o najwyższej jakości artystycznej zostaną włączone do Kolekcji Sztuki Dziecka tworzonej przez Pałac Młodzieży w Katowicach.

Każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym:
IMIĘ I NAZWISKO autora pracy
WIEK AUTORA
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (opiekuna artystycznego)
ADRES PLACÓWKI (adres z kodem, telefon, e-mail)

Każda placówka powinna obowiązkowo dołączyć listę zbiorczą uczestników konkursu z podaniem ilości prac wraz z adresem instytucji i adresem e-mail.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
27 czerwca 2022
na adres: PAŁAC MŁODZIEŻY
UL. MIKOŁOWSKA 26
40-066 KATOWICE
z dopiskiem „PALETA WYOBRAŹNI”
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 4-13 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny