Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przez nas ilustrowane to, co w wierszach K.K. Baczyńskiego zapisane”

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane".

Konkurs przeprowadzany jest w 102. rocznicę urodzin wielkiego poety. Jako placówka, nosząca imię tego wybitnego poety, czujemy się zaszczyceni, mogąc upamiętnić jednego z najwybitniejszych polskich twórców, poetę pokolenia Kolumbów, powstańca warszawskiego, wielkiego Polaka.

Głównymi celami konkursu są: poznawanie i popularyzowanie twórczości
i życiorysu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle ważnych dla Polski wydarzeń, w tym z okresu II wojny światowej i okupacji, a także uczczenie sto pierwszej rocznicy urodzin poety. Zadaniem uczestników jest zilustrowanie wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego z wykorzystaniem  dowolnej techniki plastycznej.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV - VIII oraz
wychowanków placówek kulturalno - oświatowych.


Konkurs jest dwuetapowy, etap szkolny i ogólnopolski.

Zadanie konkursowe: uczestnicy konkursu przygotowują plastyczną formę interpretacji wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką np.: rysunek, szkic, grafika
tradycyjna, kolaż, malarstwo itd.
Format prac A3.

Na odwrocie obowiązkowo należy podkleić czytelnie wypełnioną METRYKĘ PRACY KONKURSOWEJ (załącznik nr 1).

Prace konkursowe należy przesłać do 30.04.2023 roku na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Puławach,
ul. Aleja Mała 10,
24-100 Puławy

z dopiskiem „K. K. Baczyński - konkurs” (decyduje data stempla pocztowego)

 

Termin nadsyłania prac : 1 marca - 30 kwietnia 2023r.

 

 

do pobrania:

regulamin

metryka

zgoda

obowiązek informacyjny

 

 

Baczyński

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26.05.2023

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 10-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny