Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI – pragniemy pokoju na świecie”

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI - pragniemy pokoju na świecie" przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych całej Polski.

Uczniowie w swoich pracach mają przedstawić prawo dziecka do życia bez przemocy, prawo do życia w bezpiecznym świecie lub prawo do życia wśród najbliższych i przyjaciół.

Format pracy: A-3
Technika wykonania pracy dowolna plastyczna: malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny.

Każda praca musi mieć na odwrocie przyklejoną metryczkę (imię i nazwisko ucznia, wiek i klasa, szkoła, adres szkoły, telefon, e-mail, nazwisko i imię opiekuna (nauczyciele) oraz e-mail) oraz  zgodę rodziców  - karta zgłoszenia i zgoda rodziców do pobrania poniżej wraz z regulaminem konkursu.

Termin składania prac do 25 listopada 2022 r.  na adres:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
ul. 2 Lutego 3
74-510 Trzcińsko-Zdrój

Z dopiskiem III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Prawa Dziecka oczami dzieci”

Ogłoszenie wyników nastąpi 2 grudnia 2022 r. na stronie internetowej organizatora.
https://sptrzcinskozdroj.edupage.org/
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu 9 grudnia  2022 r.

Komisja konkursowa dokona oceny prac w czterech kategoriach wiekowych: klasy I-II, klasy III - IV, klasy V-VI, klasy VII - VIII. W każdej kategorii zostanie przyznane I, II, III miejsce i po 2 wyróżnienia.

 

do pobrania:

regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 2 grudnia 2022 r.

Nagrody: tak- dypolomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny