Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Regionalny Konkurs Plastyczny „Kolorowa Muzyka”

III Regionalny Konkurs Plastyczny
„KOLOROWA MUZYKA”
Organizatorzy: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zielonej Górze
Patron: Filharmonia Zielonogórska

REGULAMIN
Główne założenia konkursu:
promocja muzyki klasycznej wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych, upowszechnianie inicjatyw twórczych.

Adresaci konkursu:
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w kategoriach:
przedszkola 5 - 6 lat, szkoła podstawowa 6 - 7 lat, szkoła podstawowa 8 - 9 lat.

Kryteria oceny:
zgodność z tematem, własna interpretacja tematu, samodzielność wykonania;
warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybraną techniką, walory artystyczne.

Nagrody:
z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca, które będą uhonorowane dyplomami i nagrodami rzeczowymi; jury ma prawo do przyznania wyróżnień; decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna; nagrody wręczone będą w dniu 06.06.2019 r. podczas Koncertu Symfonicznego „Kolorowa Muzyka” w Filharmonii Zielonogórskiej; wyróżnione prace będą wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w Filharmonii Zielonogórskiej podczas Koncertu Symfonicznego „Kolorowa Muzyka” w dniu .06.06.2019r.;
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 maja 2019r., a o wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.
Przepisy ogólne:
- wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej dziełem muzycznym:
J. Pachelbel - Kanon D-dur
P. Czajkowski - Walc kwiatów
J. Offenbach - Kan-kan
J. Strauss - Polka z kukułką
J. Strauss - Polka pizzicato
Piosenka - Wlazł kotek na płotek;

- format pracy: A-4;
- wykonanie pracy w technice tylko: rysunkowej (kredki: ołówkowe, świecowe, pastele) lub malarskiej (farby: plakatowe, akrylowe, akwarelowe, temperowe); praca nie może zawierać elementów wypukłych!
- praca NIE może być oprawiona;
- każdy uczestnik może złożyć TYLKO JEDNĄ pracę;
- z jednej klasy lub grupy przedszkolnej można przesłać maksymalnie 6 prac;
- nie przyjmujemy prac zbiorowych;

UWAGA: do pracy musi być przyklejona (na odwrocie) , wypełniona czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszeniowa; podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie;

Prace z dopiskiem Konkurs Plastyczny ”Kolorowa Muzyka” należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2019r. na adres:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
ul. Dzika 6
65-181 Zielona Góra

Tel.: 501 021 232, 693567869
E-mail: swietlicaosm@wp.pl

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury; organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałych w wyniku transportu. W związku z tym zaleca się dokładne ich opakowanie; prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane; materiały przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika; prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

 

Kolorowa Muzyka regulamin 2019

KARTA ZGŁOSZENIOWA2019KM
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 29.05.2019

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 5 - 9

Region: Regionalny - Zielona Góra i okolice

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny