Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Wojewódzki Konkurs Plastyczny ANIOŁY małe i DUŻE – oczami dzieci.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie aniołów na kartce formatu A3-A4
dowolną techniką płaską (malarstwo, rysunek, grafika).
W konkursie nie biorą udziału prace zbiorowe oraz grafiki komputerowe.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych  województwa śląskiego. Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa        - klasy:    I - III
II grupa        - klasy:    IV — VI
III grupa       - klasy:    VII i VIII

Każda szkoła może nadesłać trzy prace plastyczne z danej grupy wiekowej.

Kryteria oceniania prac plastycznych:
- zgodność z tematem, oryginalność, estetyka

Termin:
Prace należy przesyłać do dnia 5 stycznia 2022 r. na adres:
SP nr 31 im. Orła Białego ul. PCK 18
42 – 200 Częstochowa
Tel 34 325 34 26

Ocena prac:
Komisja konkursowa dokona oceny prac w trzech grupach wiekowych.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 20 stycznia 2022r.,na stronie internetowej szkoły.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

do pobrania: regulamin, RODO, karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.01.2022

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: woj. śląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny