Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Inne Spojrzenie” Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „INNE SPOJRZENIE” ma na celu konfrontację różnych form plastycznej wypowiedzi dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Skierowany jest przede wszystkich do szkół i placówek oświatowych, lecz jego otwarty charakter pozwala także na indywidualne uczestnictwo.
Międzynarodowy charakter konkursu daje okazję do porównania różnych kontekstów kulturowych, wymiany doświadczeń i integrację dzieci i młodzieży z różnych krajów. Tematyka konkursu jest punktem wyjścia do refleksji nad wartościami, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio, do problemów nurtujących współczesnego człowieka.
Prace konkursowe co roku można realizować w dziedzinach odpowiadających współczesnym środkom plastycznej ekspresji.

ZADANIE KONKURSOWE:
Drodzy uczestnicy Konkursu!
Przelejcie na papier swoją wrażliwość i wyobraźnię, pokażcie swoje „INNE SPOJRZENIE” na piękno otaczającego Was świata - realnego bądź świata wyobraźni. Najważniejsze, aby był on pełen niezwykłych miejsc, bohaterów i przygód.
Miłej zabawy! Czekamy na Wasze prace!
Elżbieta Skiba
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu

WIEK UCZESTNIKÓW:
Dzieci i młodzież w wieku: 6-19 lat.
Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: 6 - 9 lat, 10 - 13 lat, 14 - 16 lat, 17 - 19 lat.

FORMAT PRAC:
A4 ( 210mm x 297mm ), A3 (297mm x 420mm)
Prace przekraczające format A3 nie będą oceniane przez jury.

TECHNIKA WYKONANIA PRAC:
Dowolna - rysunek, malarstwo, collage, grafika,
* Uwaga! Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich. W konkursie nie będą oceniane prace przesłane pocztą elektroniczną.

Uczestnik Konkursu, zgłaszając swoją pracę, wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie tej pracy na cel charytatywny wskazany przez Organizatora. Organizatorzy zadecydują, które prace zostaną przekazane na cel charytatywny.

Prace zgłaszane na konkurs muszą być wykonane indywidualne i samodzielne, nie mogą one też brać udziału w innych konkursach. Jeden nauczyciel może zgłosić max 10 prac swoich uczniów; nauczyciel składając swój podpis na karcie zgłoszenia potwierdza samodzielne wykonanie pracy przez ucznia.

Wraz z pracą należy dostarczyć trwale umocowaną na odwrocie pracy kartę zgłoszenia, wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika. Bez tych dokumentów praca nie będzie brała udziału w konkursie.

Jury przyzna:
• Nagrodę Grand Prix (laureat otrzyma: medal, pamiątkowy grawerowany dyplom),
• 10 równorzędnych nagród w każdej kategorii wiekowej (laureaci otrzymają: medal, dyplom),
• 10 równorzędnych wyróżnień, (laureaci otrzymają dyplom).
Osoby, które zaszczycą nas swoją obecnością na uroczystości podsumowania Konkursu dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów (np. gadżety, ksiązki, artykuły plastyczny itp)

TERMINY:
przyjmowanie prac konkursowych: do 8 stycznia 2024 r.,
• publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej placówki: www.opp1.sosnowiec.ehost.pl do dnia 29 marca 2024 r. oraz na Facebooku Konkursu
• termin uroczystości podsumowania Konkursu – 10 maja 2024 r.
• Wysyłanie nagród i dyplomów - do końca maja 2024 r.
• Ze względu na ilość placówek biorących udział w Konkursie podziękowania za udział nie będą wysyłane.

Adres organizatora:

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1
ul. Staszica 62, 41-200 Sosnowiec, Polska
www.opp1.sosnowiec.ehost.plopp1@sosnowiec.edu.pl
www.opp1.sosnowiec.ehost.pl

 

do pobrania ze strony konkursu:

karta zgłoszenia

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2024

Nagrody: dyplomy, medale, nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny