Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World Song”

Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World song” to wyjątkowe muzyczne spotkanie utalentowanych ludzi w różnym wieku i z różnych krajów. To festiwal, na którym prócz profesjonalnej artystycznej prezentacji liczy się dialog, wspólnie spędzony czas. Również w tym roku nie zabraknie warsztatów wokalno-integracyjnych.

Festiwal przyczynia się do umiędzynarodowienia Sosnowca, a także szerokiego krzewienia kultury wysokiej wśród dzieci i młodzieży. Prócz doskonalenia warsztatu muzycznego uczestnicy mają okazję do szlifowania znajomości języków obcych oraz spotkania się z wieloma kulturami, dzięki którym uczą się bycia otwartymi i tolerancyjnymi. „World song” przyciąga również dziecięce i młodzieżowe gwiazdy polskiej piosenki z popularnych programów telewizyjnych. Przez co o samym festiwalu jest w mediach coraz głośniej. Co roku do muzycznych rywalizacji zgłasza się duża liczba osób, dlatego staramy się, aby nasz festiwal był przygotowany bardzo profesjonalnie.

CELE:

 • Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.

 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi muzyki dziecięcej i młodzieżowej.

 • Podnoszenie kultury muzycznej i umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży.

 • Integracja uzdolnionej młodzieży szkół i placówek artystycznych.

 • Doskonalenie znajomości języków obcych.

 • Rozwijanie umiejętności cieszenia się wspólnym muzykowaniem.

 • Propagowanie postaw nacechowanych tolerancją i otwartością na inne kultury.

 • Międzynarodowa wymiana kulturowa pomiędzy uczestnikami festiwalu.

 • Promocja współpracy z pobliskimi miastami partnerskimi miasta Sosnowca.


 

ZASADY UCZESTNICTWA :

 • Wykonawcy z Polski przygotowują jeden utwór w języku polskim, drugi w dowolnym języku obcym.

 • Wykonawcy z zagranicy przygotowują dwa utwory: jeden w swoim języku ojczystym, drugi w innym języku obcym.


Konkurs adresowany jest wyłącznie do solistów. Uczestnicy konkursu nie mogą być związani z Organizatorem konkursu ani z członkami jury.

Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: I kat. – rok urodzenia 2011 - 2014 II kat. – rok urodzenia 2008 - 2010 III kat. – rok urodzenia 2005 - 2007 IV kat. – rok urodzenia 2001 – 2004 O wyborze kategorii decyduje rok urodzenia.

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo.
I etap – kwalifikacje wstępne
1. Uczestnik przesyła nagranie wybranej piosenki w języku ojczystym na adres mailowy world.song.opp1@gmail.com wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami - wypełnione komputerowo lub pismem drukowanym, podpisane i zeskanowane (prosimy nie przesyłać zdjęć karty i oświadczeń).
2. Jury dokona oceny przesłanej piosenki, nagranej w formacie mp3 lub jako link do youtube bez obróbki studyjnej (strojenia, równania, nakładania efektów, pogłosu).
3. Termin nadsyłania nagrań wraz z kartami zgłoszeń upływa 6.03.2020 r.
4. Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz facebook’u dnia 23.03.2020 r.

II etap - przesłuchania

Kryteria oceny: umiejętności wokalne, dykcja, poprawność językowa, interpretacja, dobór repertuaru odpowiedni do wieku wykonawców, stopień trudności wykonywanych utworów, ogólny wyraz artystyczny.
Jury może przyznać I, II, III miejsce i dowolną liczbę wyróżnień w każdej kategorii.

 

Regulamin do pobrania ze strony organizatora konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny