Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV Ogólnopolski konkurs malarski dla dzieci i młodzieży „PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA’’

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie malarskim "Podróż dookoła świata". Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży działających w szkołach, świetlicach, klubach, placówkach kultury,
placówkach wychowawczych i innych. Organizatorzy dopuszczają również zgłoszenia indywidualne
. Wiek uczestników 6-19 lat.

Technika i forma prac:
- malarstwo, tradycyjne techniki malarskie(bez grafiki komputerowej),

- format prac: A3,

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.Kryteria oceny prac:
twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,
ogólna estetyka i samodzielność wykonania prac,
stopień opanowania technik malarskich

Na odwrocie pracy należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną załącznik
numer 1 w karcie zgłoszenia.

Obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 30 za każdego uczestnika (także
w przypadku kilku prac wysyłanych przez placówkę). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy przesłać wraz z pracą konkursową. Do tych dokumentów należy dołączyć prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia” oraz zgody i oświadczenia dot. praw
autorskich, danych osobowych i wizerunku, podpisane przez rodziców lub
opiekunów prawnych uczestnika (zgody i oświadczenia znajdują się na końcu
karty zgłoszenia: załącznik 1, 2, 3 do karty zgłoszenia).


Nadesłanie lub dostarczenie prac do 24 kwietnia 2023 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia z dopiskiem „Podróż dookoła świata” – konkurs malarski

Prace należy przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizator nie
bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

 

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin

karta zgłoszenia

 

podróz dookoła świata

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24 maja 2023

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny