Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV Paraolimpiada Fotograficzno Plastyczna

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w „IV Paraolimpiadzie fotograficzno-plastycznej”, która została objęta Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty – Pani Urszuli Bauer. W ramach paraolimpiady przewidziane są dwa konkursy – fotograficzny i plastyczny. Konkursy skierowane są do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się we wszystkich typach szkół.

Nadrzędnym celem artystycznym konkursu jest ukazanie walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych oraz turystycznych miast i miasteczek, z których pochodzą uczestnicy konkursu. Tegoroczna edycja ma za zadanie ukazanie powyższych treści także w odniesieniu troski o ekologię. Celem konkursu jest również promowanie wartości artystycznych, plastycznych, fotograficznych, a co za tym idzie – przekazywanie treści kulturowych w trakcie dialogu międzypokoleniowego, współpraca z ludźmi z zewnątrz, zawieranie nowych znajomości.

Uczestnicy konkursu mają możliwość wyjścia poza własną placówkę oświatową. Następuje aktywizacja lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w kulturze jako formie spędzania wolnego czasu; zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i manualnych uczestników; odreagowanie poprzez sztukę, poprzez proces tworzenia; poszerzenie własnych umiejętności.

Paraolimpiada ma na celu również wspieranie i popularyzowanie twórczości amatorskiej jako czynnej formy uczestnictwa w kulturze, jak również zaspokojenie potrzeby samorealizacji oraz podnoszenie i rozwijanie potencjału twórczego.

Bliższe informacje o konkursie oraz szczegóły przyjmowania prac można uzyskać na stronie internetowej konkursu oraz pod numerem telefonu: 601323174.


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2020

Nagrody: Rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 7-24

Region: województwo śląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny