Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny “Z PAMIĘTNIKA MOJEGO SMARTFONA” 2023

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku
Warmińskim, ul. Ks. J. Poniatowskiego 3,
11-100 Lidzbark Warmiński

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu fotograficznego „Z pamiętnika mojego
smartfona”. Smartfony towarzyszą nam w letnich wędrówkach, zimowych zabawach, odkrywaniu uroków miast, miasteczek, wsi, lasów, ogrodów, parków. Robimy zdjęcia przyrodzie, architekturze, wodzie, zwierzętom, wschodom i zachodom słońca. Nasze urządzenia przechowują w swojej pamięci nasze najpiękniejsze wspomnienia i wiele niesamowitych obrazów. Czy w galeriach zdjęć waszych smartfonów też kryją się prawdziwe skarby? Podzielcie się nimi z nami!

Zdjęcia powinny być wykonane w maksymalnej jakości, na jaką pozwala urządzenie. Zdjęcia
w bardzo niskiej rozdzielczości mogą nie zostać przyjęte do konkursu.

Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 6 zdjęć. Dopuszcza się drobną edycję
zdjęć: korekcja kolorów (również za pomocą filtra), kadrowanie.

W przypadku zdjęć zawierających wizerunki innych osób uczestnik konkursu oświadcza,
że posiada ich zgodę na wykorzystanie ich wizerunku dla potrzeb niniejszego konkursu.

Pliki w formacie *.JPG należy przesyłać pocztą elektroniczną lub poprzez WeTransfer na adres
e-mail: zpamietnikasmartfona@o2.pl
Do zgłoszenia należy dołączyć skan wypełnionej karty zgłoszenia oraz zgody RODO na
przetwarzanie danych osobowych (druki w załączniku do regulaminu).

Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2023 r.

Kryteria oceny: oryginalność zdjęcia, estetykę kadru, spostrzegawczość
i wnikliwość fotografa, kreatywne wykorzystanie możliwości smartfona i ogólne walory
artystyczne
do pobrania ze strony konkursu:

Regulamin 2023

Karta zgłoszenia 2023

Zgoda RODO 2023

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: województwo warmińsko- mazurskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny