Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Architektura Lublina i okolic „Pejzaże mistyczne”.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszym Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. Architektura Lublina i okolic ,, Pejzaże mistyczne”, który ma na celu promowanie Lubelszczyzny, poznanie zabytków architektury Lublina i okolic,  zainteresowanie różnymi formami i systemami budowania, wyrażanie swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków za pomocą środków plastycznych, nabycie umiejętności odkrywania w zwyczajnych miejscach ich nierealnego znaczenia, poznanie zaułków emanujących siłą inspirującą twórczość.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. W. Broniewskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Lublinie, Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie, Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Polsce i za granicą.

Etapy konkursu:

I etap – szkolny – Ogłoszenie konkursu, zebranie i wybór najlepszych prac plastycznych oraz wysłanie ich na adres organizatora konkursu.

II etap – międzynarodowy – zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi regulaminowe, ocena i przyznanie nagród oraz wyróżnień.

-nadesłane prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

- klasy I-III (6-9lat)
- klasy IV-VIII (10-14 lat)

- prace mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie A3,

- szkoła biorąca udział w konkursie może przysłać maksymalnie do 5 prac w każdej grupie wiekowej,

- przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, imię, nazwisko oraz adres mailowy nauczyciela prowadzącego, nazwa i adres szkoły, numer tel. oraz e-mail szkoły, (wypełnione komputerowo)

- prace przestrzenne, zbiorowego autorstwa, zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę,

- koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca,

- prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów,

- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac oraz nazwisk autorów i ich opiekunów

- prace prosimy nadsyłać do dnia 01 marca 2022 r. na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
20-089 Lublin
ul.Sieroca 17

tel. 81 7474849 lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły,

- w skład Jury wchodzić będą profesjonalni artyści plastycy. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych,

- lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.sp25.lublin.eu , natomiast osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie, - o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna wernisaż połączony z uroczystym wręczaniem nagród odbędzie się dnia 31 marca 2022 r. o godz. 13.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Lublinie ul. Sieroca 17.

 

do pobrania:

regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2022

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplom

Przedział wiekowy: 6-14 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny