Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „Papież Franciszek w oczach dzieci”

Fundacja „Pro Arte Christiana” serdecznie zaprasza dzieci w wieku 3 – 10 lat do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Papież Franciszek w oczach dzieci”.

Tematyka prac: konkurs poświęcony jest postaci papieża Franciszka.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace plastyczne, nigdzie wcześniej niepublikowane, ani nieprezentowane w innych konkursach. Technika wykonania prac dowolna plastyczna. Format prac A4 - 29,7 x 21cm.

Organizatorzy proszą, by nie oprawiać prac w passe - partout.

Prace plastyczne należy przysłać pocztą lub firmą kurierską w sztywnym opakowaniu do 31 października 2023r.

Każda praca plastyczna musi być opisana z naklejoną informacją:
- imię i nazwisko, wiek, grupa przedszkolna, klasa, adres zamieszkania z kodem
pocztowym, e-mail, telefon kontaktowy.
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, nazwa szkoły lub innej instytucji
kulturalnej, dokładny adres z kodem pocztowym, email, telefon kontaktowy opiekuna.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu.

Prace wraz z wypełnioną metryczką i oświadczeniem należy nadesłać na adres:

Fundacja „PRO ARTE CHRISTIANA”
KONKURS PLASTYCZNY „PAPIEŻ FRANCISZEK W OCZACH DZIECI”
ul. Stawiszyńska 163 DOM
62-800 KALISZ
POLSKA

 

do pobrania ze strony konkursu:
IX Regulamin Konkursu Plastycznego PAPIEŻ FRANCISZEK W OCZACH DZIECI


 

 

 

IX-Międzynarodowy-Konkurs-Papież-Franciszek
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25 listopada

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 3-10 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny