Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „PASJE I TALENTY ‘2022”

Konkurs organizowany jest przez Bielski Dom Kultury ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 9-20 lat, z całego świata.

Tematem konkursu jest praca inspirowana muzyką oraz teatrem.

Każdy uczestnik może wykonać max. 3 prace plastyczne w dowolnie wybranej technice:
akwarela, akryl, pastele suche i olejne, kolaż, grafika itp. w formacie min. A-3 (297x420mm)

Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
9 - 12 lat,
13 - 15 lat,
16 - 20 lat.
Termin nadsyłania prac - na adres organizatora konkursu: 31 sierpnia 2022r.

Bielski Dom Kultury
ul. 3 Maja 2
17-100 Bielsk Podlaski

z dopiskiem: Pasje i Talenty’2022

Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą:
- imię i nazwisko, wiek autora pracy,
- nazwa, adres, tel., adres e-mail placówki rekomendującej prace,
- imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora, pod kierunkiem którego
prace zostały wykonane.

Organizatorzy proszą o dołączenie zbiorczej listy uczestników.

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbędzie się 03.10.2022 r. w Galerii Sztuki Bielskiego Domu Kultury.

 

do pobrania:

regulamin konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Bielski Dom Kultury

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 03.10.2022

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 9-20 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny