Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja”

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „ Wesołego Alleluja”.

Zadanie konkursowe: wykonanie kartki wielkanocnej – format A-5 – kompozycja na płaszczyźnie

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY ORGANIZACJI:
•    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych, uczniów / wychowanków szkół podstawowych i placówek oświatowych z krajów Europy i świata.
•    Organizatorzy przyjmują prace wykonane indywidualnie i samodzielnie
( maksymalnie 10 prac z placówki).
•    Prace będą oceniane w 3 grupach wiekowych: grupa 1 - dzieci przedszkolne; grupa 2 – klasy I – III; grupa 3 – klasy IV – VIII.
•    Technika wykonania – dowolna plastyczna płaska.
•    Prace winny być opisane na odwrocie drukiem wg wzoru podanego w regulaminie konkursu.

Do prac należy dołączyć protokół zbiorczy zawierający dokładny adres placówki, liczbę nadesłanych prac z poszczególnych grup wiekowych oraz imiona i nazwiska opiekunów/nauczycieli, a także zgody rodziców/ prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie wg wzoru podanego w regulaminie konkursu.

Instytucje sprawujące patronat medialny zastrzegają sobie prawo do publikacji w formie pocztówki wybranych nagrodzonych prac plastycznych.

Termin nadsyłania prac mija 9 kwietnia 2021 r.

Adres/kontakt

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej
Wola Zgłobieńska 140
36-046 Zgłobień

tel. 17 8716027 ; 17 8716446
e-mail sp.wzglob@boguchwala.pl
adres strony: spwolazglobienska.pl


 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

REGULAMIN

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 

 

WESOLEGO-ALLELUJA-2021

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: przedszkola i szkoły podstawowe

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny