Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IX Ogólnopolski Konkurs literacki „17 gram miłości” pt.: „Życie…”

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza do udziału w jedynym w Polsce konkursie literackim zaadresowanym do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z dysleksją.

Zasady konkursu:

Zadaniem uczestników jest napisanie dowolnej pracy literackiej. „Napiszcie o wartości życia, priorytetach życiowych. O wszystkim co się w Waszym życiu liczy. Co Was napędza co hamuje. Jakich wyborów musicie dokonywać.”

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas 4-6
- uczniowie z klas 7-8

Warunki techniczne: Praca literacka napisana komputerowo, nie może przekraczać formatu A4, czcionka 13.
Organizatorzy proszą, by prace przesyłać w formie elektronicznej na adres serocka.anna@gmail.com lub info@palac.bydgoszcz.pl z dopiskiem 17 gram miłości.
Pliki Word,  Tytuł pliku: imię i nazwisko uczestnika

Każda praca musi mieć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, klasa, wiek, nazwa szkoły/placówki z adresem tel./fax/e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Do każdej pracy należy dołączyć zeskanowaną zgodę rodziców/opiekunów uczestników. (załącznik nr 1.)

 

do pobrania:

regulamin konkursu, zgoda rodziców/opiekunów

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25.03.2021

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie klas 4-8 SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki