Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IX Wojewódzki Konkurs Literacki „Wiersz miesiąca”

IX Wojewódzki Konkurs Literacki Wiersz miesiąca"

Sprawdź siebie w konfrontacji z innymi! Oto wyjątkowa szansa dla uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, aby wyciągnąć wiersze z szuflady i spróbować swoich sił przed profesjonalnym jury, składającym się z młodych twórców, krytyków, wydawców oraz nauczycieli-instruktorów.
Co zrobić, aby wygrać? Wystarczy wysłać jeden utwór poetycki na adres konkursy@mdk2.pl do 20 dnia każdego miesiąca zgodnie z wymogami regulaminu dostępnego na stronie MDK.

Organizator
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu


Uczestnicy
Uczniowie klas VI, VII, VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych


https://www.mdk2.pl/wiersz-miesiaca/51-konkursy/1343-elektroniczna-karta-zgloszenia-do-wojewodzkiego-konkursu-literackiego-wiersz-miesiaca.html

Zasady konkursu w skrócie

Osoba zainteresowana zgłasza do konkursu jeden autorski utwór poetycki. Uczestnik może wysłać utwór spełniający założenia regulaminu w każdym miesiącu trwania konkursu niezależnie od otrzymanych wyróżnień. Zgłoszone teksty, wcześniej niepublikowane, powinny wpłynąć do organizatora mailowo w okresie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca począwszy od 1 listopada 2022 do 20 kwietnia 2023 na adres konkursy@mdk2.pl. Utwory oceniane są przez jury, w skład którego wchodzą nauczyciele MDK nr 2 oraz zaproszone osoby (nauczyciele, autorzy, krytycy etc.). Jury ocenia teksty w skali punktowej od 1 do 6 punktów. Suma punktów od wszystkich jurorów pozwoli wyłonić zwycięzcę.

Wysłanie utworu na konkurs wiąże się ze zgodą na jego publikację na stronie organizatora oraz w materiałach pokonkursowych w przypadku otrzymania tytułu laureata.

https://www.mdk2.pl/images/konkursy/2022_2023/REGULAMIN_WIERSZ_MIESIACA_2022_23.pdf

Termin
Termin nadsyłania prac upływa
od 1 do 20 dnia każdego miesiąca począwszy od 1 listopada 2022 do 20 kwietnia 2023

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe według możliwości finansowych organizatora.


Strona konkursu
https://www.mdk2.pl/wiersz-miesiaca.html

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.04.2023

Nagrody: Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe według możliwości finansowych organizatora.

Przedział wiekowy: 12-19

Region: Wojewódzki

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki