Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Jan Paweł II Papieżem wszystkich ludzi” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. Jan Paweł II Papieżem wszystkich ludzi.

Na konkurs można zgłaszać prace płaskie w formacie A 3 wykonane techniką: wydzieranki, kolażu, malarstwa, rysunku, squillingu lub origami płaskiego.

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas 1-3
- uczniowie klas 4-6
- uczniowie klas 7-8

Komisja dokona wyboru najlepszych prac konkursowych. Przewiduje się po 3 laureatów  w każdej kategorii wiekowej.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Praca powinna posiadać 1 autora i musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.

Na odwrocie pracy konkursowej powinna znajdować się przyklejona karta zgłoszeniowa                        (załącznik nr 1). Obowiązkowo każdy uczestnik konkursu dołącza podpisaną klauzulę informacyjną      (załącznik nr 2).

jp2 konkurs plastyczny

Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą do dnia 02. 03. 2020r.  na adres:

Samorządowa Szkoła Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II
ul. Batorego 8
62-300 Września


z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  pt. Jan Paweł II Papieżem wszystkich ludzi".

Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie szkoły dnia 16. 03. 2020r. 

Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą na adres szkoły podany w załączonej do pracy karcie zgłoszeniowej.

 

do pobrania ze strony organizatora: regulamin

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16.03.2020

Nagrody: Tak

Przedział wiekowy: uczniowie z klas 1-8 szkoły podstawowej

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny