Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

#JaTyOnOff – ogólnopolski konkurs fotografii mobilnej dla dzieci i młodzieży

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaprasza uczniów szkoły podstawowej z klas 4-8 do udziału w konkursie fotograficznym #JaTyOnOff

Smartfony mają wiele do zaoferowania, jednak warto z nich korzystać z umiarem. Dlatego uważamy, że warto uczyć cyfrowej równowagi – pokazywać uczniom, że z telefonu można korzystać w sposób mądry i kreatywny, ale też zachęcać do innego spędzania czasu.

Jesteś nauczycielem w klasach 4-8? Chcesz, by Twoi uczniowie odnaleźli równowagę w cyfrowym świecie? Zorganizuj lekcję – poprowadź ją według własnego pomysłu lub skorzystaj ze scenariuszy dostępnych na naszej stronie. Na zakończenie zajęć zapytaj uczniów, co dobrego może się zdarzyć, gdy odłożą telefony? Poproś, by udzielili odpowiedzi w formie zdjęć wykonanych smartfonem – mogą to zrobić indywidualnie, w parach lub w 3-osobowych zespołach.

Omówcie ich fotografie na kolejnej lekcji i prześlij je na konkurs. Autorzy najlepszych zdjęć oraz ich wychowawcy zostaną nagrodzeni, a wyróżnione fotografie zostaną zaprezentowane w publikacji pokonkursowej. Wszyscy uczestnicy konkursu, wychowawcy oraz szkoły otrzymają certyfikaty.

W konkursie mogą brać udział uczniowie indywidualnie, w parach lub w zespołach 3 osobowych, z dwóch kategorii wiekowych:
1) uczniowie klas 4-6
2) uczniowie klas 7-8

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Nie można startować w konkursie indywidualnie i jako członek zespołu.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia na temat: „Przerwa od smartfona. Co dobrego może się zdarzyć, gdy odłożysz telefon?”. Praca konkursowa powinna być wykonana smartfonem i powinna być zgodna z tematem konkursu. Zdjęcie zgłaszane na konkurs może zostać poddane podstawowym zabiegom edycyjnym, obejmującym kadrowanie, modyfikację nasycenia barw i modyfikację jasności. Organizatorzy nie zezwalają na stosowanie fotomontaży ani na dokonywanie zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia.

Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli. Plik ze zdjęciem nie może przekroczyć 10 MB

Na konkurs, oprócz fotografii i zgody rodzica/opiekuna na udział należy też przesłać opis pracy konkursowej, w którym znajdą się dodatkowe informacje o  zgłaszanej na konkurs fotografii (np. historia powstania zdjęcia, koncepcja autora itp). Opis zdjęcia nie powinien przekraczać 1000 znaków ze spacjami.

Wszystkie dokumenty, w tym zgłoszenie, prace konkursowe i opisy do nich, należy wysłać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.jatyonoff.pl

Terminy:
do 30 kwietnia 2020 r. –termin dokonywania zgłoszeń;
do 20 maja 2020 r. –ogłoszenie wyników Konkursu.

Nagrody:
W obu kategoriach wiekowych zostaną wręczone nagrody o wartości nie mniejszej niż:
a) I nagroda –1200 zł
b) II nagroda –900 zł
c) III nagroda –600 zł
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 20 maja 2020

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy