Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Jem zdrowo, żyję kolorowo – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej

II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jem zdrowo, żyję kolorowo”


Zapraszamy uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych

- Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „Jem zdrowo, żyję kolorowo”.

- Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na zasady właściwego odżywiania.

- Organizatorem konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Korony

Polskiej w Kłodnem oraz nauczyciele: mgr Klaudia Wideł, mgr Agnieszka Wielkiewicz, mgr Natalia Szewczyk, mgr Joanna Chrobak i mgr Anna Plata.

- Kontakt: e-mail: spklodne@wp.pl nr tel.: 18 3327006.

Cele konkursu

- Promocja szkół, w tym świetlic szkolnych.

- Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.

- Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych.

- Zwrócenie uwagi na zasady zdrowego odżywania.

Warunki uczestnictwa

- Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w formacie A3, techniką dowolną - płaską (bez użycia materiałów sypkich). Prace należy odpowiednio zabezpieczyć. Prace zrolowane nie będą przyjmowane do oceny.

- Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekunów oraz metryczkę wg załączonego do regulaminu wzoru.

- Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 3 prace osobiście lub na adres organizatora do dnia 24 listopada 2023r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dane organizatora

Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem

Kłodne 144

34-654 Męcina

Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny

- Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni zdobywców nagrodzonych miejsc i wyróżnień. Prace będą oceniane pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu, estetyki. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

- Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres.

- Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły:

www.spklodne.szkolnastrona.pl

- Prace konkursowe nie będą zwracanie i przechodzą na własność organizatora.

- Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą na upublicznienie prac i danych osobowych.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

 

Regulamin

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24,11,2023

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-10

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny