Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Jem zdrowo, żyję kolorowo – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej

II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jem zdrowo, żyję kolorowo”
Zapraszamy uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych.

- Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „Jem zdrowo, żyję
kolorowo”.
- Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na zasady właściwego odżywiania.
- Organizatorem konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Korony
Polskiej w Kłodnem oraz nauczyciele: mgr Klaudia Wideł, mgr Agnieszka Wielkiewicz, mgr
Joanna Chrobak, mgr Natalia Szewczyk i mgr Anna Plata.
- Kontakt: e-mail: spklodne@wp.pl nr tel.: 18 3327006.

Cele konkursu
- Promocja szkół, w tym świetlic szkolnych.
- Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.
- Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych.
- Zwrócenie uwagi na zasady zdrowego odżywania.

Warunki uczestnictwa
- Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w formacie A3, techniką dowolną -
płaską (bez użycia materiałów sypkich). Prace należy odpowiednio zabezpieczyć. Prace
zrolowane nie będą przyjmowane do oceny.
- Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekunów oraz metryczkę wg załączonego do
regulaminu wzoru.
- Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 3 prace osobiście lub na adres organizatora
do dnia 24 listopada 2023r. (decyduje data stempla pocztowego).
Dane organizatora
Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem
Kłodne 144
34-654 Męcina
Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny

 
- Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni zdobywców nagrodzonych miejsc
i wyróżnień. Prace będą oceniane pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji
tematu, estetyki. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
- Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną
przesłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres.
- Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły:
www.spklodne.szkolnastrona.pl
- Prace konkursowe nie będą zwracanie i przechodzą na własność organizatora.
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą na
upublicznienie prac i danych osobowych.do pobrania:

Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24,11,2023

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny