Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Jesień w moim mieście – konkurs fotograficzny dla dzieci

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I -III Szkół Podstawowych w Polsce oraz szkół polonijnych za granicą.

WARUNKI KONKURSU:
- technika wykonania fotografii jest dowolna;
- format wykonanej fotografii - min. 10x15cm;
- każdy uczestnik może dostarczyć 1 zdjęcie;
- interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę

Wraz z pracą należy przesłać
- zgłoszenie uczestnika konkursu (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły i adres placówki, telefon, opiekun artystyczny lub wychowawca klasy),
-  Oświadczenie opiekunów prawnych ucznia w związku z ochroną danych osobowych,

W konkursie nie będą ocenianie zdjęcia pobrane ze stron internetowych lub przerobione za pomocą programów graficznych.

Zdjęcia powinny zostać dostarczone do 23.10.2020r. na adres mailowy: konkursy@sp17koszalin.com.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.11.2020r., wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 17 oraz na szkolnym fanpage szkoły na Facebooku.
O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą organizatorzy konkursu, Komisja dokona wyboru miejsca I, II, III.
Autorzy wybranych zdjęć otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które nie
podlegają wymianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne

Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu zostaną rozesłane pocztą do Szkół, do których nagrodzeni uczniowie uczęszczają do dnia 30.11.2020r.

 

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie: Magdalena Mokracka, Malwina Polek

Adres placówki:
Szkoła Podstawowa nr 17 ul. Wańkowicza 11
75 - 445 Koszalin

 

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Jesień w moim mieście

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 13 listopada

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Region: Polska oraz szkoły polonijne

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny