Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Jesień w oczach dziecka” – Ogólnopolski konkurs plastyczny

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „Jesień w oczach dziecka”.
Głównym założeniem  konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na piękno i szeroką gamę barw jesiennego krajobrazu.

Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w formacie A4, techniką dowolną - płaską (bez użycia materiałów sypkich). Prace należy odpowiednio zabezpieczyć.

Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekunów oraz metryczkę wg załączonego
do regulaminu wzoru.

Każda placówka może dostarczyć dowolną ilość prac uczniów, osobiście lub na adres organizatora do dnia 30 października 2020r. (decyduje data stempla pocztowego).
Dane organizatora

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Powstańców Śląskich 41
44-186 Gierałtowice

tel. 32 30-11-570 (wew.154 lub 155)

Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny

 

do pobrania:

Jesień-w-oczach-dziecka-regulamin-konkursu-z-załącznikami

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: listopad 2020

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny