Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Jesteśmy dumni z Polski” XVIII Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-21 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Jesteśmy dumni z Polski". Konkurs skierowany jest do wychowanków przedszkoli, uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kulturalnych, uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.

Tematyka prac konkursowych:
1. Upamiętnianie Powstań Śląskich.
2. Prace inspirowane twórczością artystów rodu Kossaków: Juliusza, Wojciecha, Jerzego i Karola, Zofii Kossak-Szatkowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Magdaleny Samozwaniec.
3. Osiągnięcia wielkich Polaków i Polek w dziedzinie kultury, nauki i sportu.
4. Ważne wydarzenia i miejsca historyczne.
5. Baśnie i legendy polskie (dla dzieci w wieku 4-9 lat).

Technika wykonania prac oraz format:
Wszystkie techniki malarskie i rysunkowe, grafika, rzeźba, rękodzieło artystyczne.
Prace powinny mieć wymiary od formatu A3 do 50x70 cm. Organizatorzy nie przyjmują prac w formacie mniejszym niż A3.

Prace powinny być opisane na odwrocie, WYPEŁNIONE KOMPUTEROWO, zgodnie z zamieszczonym wzorem – patrz: dołączony wzór metryczki pracy na końcu regulaminu.

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Organizatorzy przyjmują prace do 27 października 2023 r. (piątek) pod adresem:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków, tymczasowy adres: ul. Jana Pawła II 38, 43-100 Tychy
z dopiskiem: „Jesteśmy dumni z Polski”

Posiedzenie jury zaplanowano na 3 listopada 2023 r. Opublikowanie wyników na stronie www.mdk1.tychy.pl powinno nastąpić do dnia 10 listopada 2023 r. Wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie
się 1 grudnia 2023 r.

 

do pobrania:

regulamin konkursu

metryczka pracy

 

DSC_8758

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: listopad 2023

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 4-21 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny